K.F.U.M. s Sociale Arbejde. Historisk Kalender, november 1983

K.F.U.M.s sociale arbejde har været anerkendt lige siden det blev startet efter 1. Verdenskrig. I 30`erne lå der på Allègade 26 en træbygning (K.F.U.M. s hjem), hvor der var åbent hus for arbejdsløse, vagabonder og enlige.

Her kunne man komme ind og få en tår kaffe, en håndfuld varme – samt et spil kort og en hyggelig snak med ligestillede.

K.F.U.M. s hjem var velbesøgt, men måtte vige pladsen i 1936 til fordel for >> Allègaarden <<, som da blev bygget.

Træbygningen blev derefter flyttet til Lichtenbergsgade, hvorfra den igen blev flyttet til Møllegade og nu eksisterer den ikke mere.

Men K.F.U.M. s sociale arbejde forsætter stadig.