August Guillaume Beethoven Waagepetersen

A Waagepetersen.jpg

August Waagepetersen

August Guillaume Beethoven Waagepetersen blev født i København d. 2. oktober 1833. Her fik han en uddannelse som brygger, først hos I. C. Jacobsen på Carlsberg og siden på forskellige tyske bryggerier.

I oktober 1858 købte han et tre-etages pakhus beliggende ved det nuværende Nørretorv (dengang Smedegades Torv), og godt en måned senere d. 26. november søgte han om borgerskab som brygger på Horsens Rådhus, idet han samtidig fremviste attesten på, at han havde meldt sig ved Borgervæbningen.

Et nyt bryggeri

Waagepetersen ønskede at starte et bryggeri, som udover hvidtøl (som der allerede fandtes to bryggerier i Horsens der fremstillede) også fremstillede bajersk-øl. I pakhuset indrettede Waagepetersen sit bryggeri, idet han byggede malteri i kælderen samt en maltkølle bagved bryggeribygningen, og allerede d. 16. marts 1859 solgte han sit første hvidtøl, mens salget af bajersk-øl startede et par måneder senere d. 18. maj. Waagepetersen indså hurtigt nødvendigheden af at ansætte en anden brygmester som medhjælper, og ansatte hurtigt bayreren Hoffmann, og inden udgangen af 1859 var de to i gang med at bygge en stor lagerkælder. Prisen på kælderen blev dyrere end budgetteret, men salget af øl gik godt. C. P. N. Nørgaard skriver i ”Horsens Bryghus’ historie gennem 75 år”:

A Waagepetersen2.jpg

”Særligt under Krigen 1864 tog Ølsalget meget stærkt Opsving, saa at det kneb Bryggeriet at tilfredsstille ”Øl-Hungeren”. Byen havde en betydelig Indkvartering af tyske og østrigske Soldater, der syntes udmærket om Øllet og dels selv drak meget deraf, dels priste dets Kvalitet overfor Kvarterværterne. Fra denne Indkvarteringsperiode oplyser Fru Apoteker Helms, Horsens, der er Datter af Waagepetersen, følgende: Bryggeriet var saa stærkt belagt med tysk og østrigsk Militær, at vi, Familien, maatte ligge oppe pa Loftet, fordi Officererne havde taget vor Lejlighed i Besiddelse. Mellembygningen var belagt med menige Soldater, der for øvrigt ved en bestemt Lejlighed reddede Bryggeriet fra at brænde. Uddeling til Soldaterne af Gryn, Flæsk og andre Fødevarer fandt Sted i Bryggerigaarden fra Brædder, som var lagt ovenpaa Tønder. Foruden den Slags Oplevelser havde vi ogsaa Lejlighed til at se Soldaterne holde Øvelse paa Nørretorv, lige overfor hvor vi boede.”

Det første bajersk-øl Waagepetersen solgte var lyst øl, men i 1861 begyndte han også at sælge mørkt lagerøl, og året efter udvidede han med Bockbier.

Hoffmann forlader bryggeriet

Ved udgangen af 1865 forlod brygmester Hoffmann bryggeriet, og i stedet ansatte Waagepetersen en anden tysk brygmester ved navn Ruprecht. Herefter begyndte det at gå tilbage for Waagepetersen, som ved slutningen af 1868 måtte opgive bryggeriet, der blev solgt på auktion til købmand Frederik Federspiel for 25.500 Rdl.

Waagepetersen døde d. 23. januar 1905, hvor han var så plaget af gigt, at han ikke længere kunne gå.

Læs også artiklen om Horsens Bryghus

Læs mere

66.84 – Horsens Bryghus’ historie gennem 75 år : 1859 – 18. maj – 1934 / tekst: C. P. N. Nørgaard. – Horsens : Backhausens Bogtrykkeri, 1934. – 67 sider : ill.