Frederik Henrik Nicolaj Federspiel

Federspiel.jpg

Frederik Henrik Nicolaj Federspiel blev født i Horsens d. 4. februar 1835. D. 4. februar 1868 løste han borgerskab som købmand, og året efter overtog han Waagepetersens bryggeri, som han gav navnet ”Frederikshaab”. Federspiel ansatte en fynsk brygmester ved navn Hansen, og allerede i 1869 fremkom Federspiel med to nye ølsorter: dobbeltøl og bitterøl.

C. P. N. Nørgaard skriver om Federspiel i ”Horsens Bryghus’ historie gennem 75 år”:

”Federspiel var paa mange Maader en ejendommelig Mand. Han averterede ret kraftig, hvad der var blevet forsømt i Waagepetersens sidste Tid, men tog sig ellers ikke meget af den forretningsmæssige Side af Bryggeriets Drift. Dog holdt han meget af at køre ud med Bryggeriets store Ølvogn om Morgenen, hvilket han dog næppe gjorde for Salgets skyld; men det skal have set ganske imponerende ud, naar Vognen tonede frem i Landskabet med Federspiel paa Bukken som Kusk, medens der bagpaa Vognen stod to Bryggerknægte med hvide Forklæder og lange Slagstøvler.”

I 1873 afstod Federspiel bryggeriet til et konsortium bestående af I. Z. Levy, Arnold Levy og Cand. Pharm. W. Sørensen. Federspiel købte derefter Claus Cortsens gamle købmandsgårdSøndergade hvorfra han i en årrække drev købmandsforretning, inden han solgte gården videre til købmand Lehmann og selv begyndte at drive agenturforretning.

Læs også artiklen om Horsens Bryghus

Læs mere

66.84 – Horsens Bryghus’ historie gennem 75 år : 1859 – 18. maj – 1934 / tekst: C. P. N. Nørgaard. – Horsens : Backhausens Bogtrykkeri, 1934. – 67 sider : ill.