Børnehjælpsdag

Børnehjælpsdag. B8304

Blomstersmykket hestekøretøj i anledning af Børnehjælpsdagen, hvor emnet var Mor Danmark. Kusken er Mads Peter Andersen, siddende sidder Missen Lassen samt 2 uidentificerede damer. B8304.

Om Børnehjælpsdagen d. 8. juni 1906 skriver Ole Schiørring i ”Horsens i glimt”:

Optoget på Søndergade i anledning af Børnehjælpsdagen d. 8/6-1906. Foto fra bogen “Horsens i glimt”

“Dengang levede mange børn under kummerlige kår, og driften af børnehjem, børneasyler og børnehaver hvilede ofte kun på privat godgørenhed og frivillige bidrag. I den anledning startede man børnehjælpsdagene, første gang i København i 1904, men snart flere steder i provinsen og således også i Horsens. Her stod en kreds af kendte borgere med borgmesteren i spidsen for arrangementerne.

Formålet var at samle penge ind, og det skete dels ved indsamling i raslebøsser og dels ved et stort lotteri med gevinster, givet af byens handlende. I Horsens kunne man i 1906 f.eks. vinde en udsøgt middag med fire retter på Jørgensens Hotel.

Dagen var en festdag over hele den pyntede by, og kun vejret drillede. Det startede med koncerter i byens kirker og derefter børneoptog med 1600 skolebørn, alle pyntede og fulgt af et orkester. Dagens store begivenhed var festoptoget med ryttere og orkester i spidsen efterfulgt af blomstersmykkede vogne, hvori byens fruer med raslebøsser lokkede de mange tilskuere.

I Lunden kunne man besøge den mere folkelige del af festen med mange forlystelser, udskænkning og gøgl i lange baner. Hvornår har man sidst i Lunden set en rigtig “menneskeæder”, en hund som løve eller et lam som isbjørn? Og det byhistoriske museum fremviste den mast, kong Christian havde stået ved. For de mere seriøse var der hele aftenen koncerter i den smukke, men nu forsvundne musikpavillon.

Børnehjælpsdagen gav et samlet overskud på 13.000 kr., som var et anseeligt beløb dengang – festen for de små havde været en succes.”

Læs mere

46.4 Horsens – Horsens i glimt : fotos fortæller historie / Ole Schiørring *. – Horsens : Gutenberg-Lauget, 1993. – 57 sider : ill.