Landsforeningen for Arbejdsløshedens Bekæmpelse (LAB)

Foto af LAB-mand fra ”Horsens i glimt” af Ole Schiørring

Om Landsforeningen for Arbejdsløshedens Bekæmpelse skriver Ole Schiørring i ”Horsens i glimt”:

” Landsforeningen for Arbejdsløshedens Bekæmpelse var en privat forening, der skulle sætte arbejdsløse i gang, først og fremmest ved spildindsamling af husholdningsaffald, som derefter blev anvendt til svinefoder. Man indsamlede også metal, klude og papir, og foreningen forsøgte at skaffe arbejdsløse nyttehaver og hjalp dem i gang med dyrkningen heraf. Andre projekter var stødrydning i skovene og indsamling af olden om efteråret.

Arbejdsløsheden var medbragt fra 1930’erne, men besættelsen og knapheden med råstoffer betød, at man nu mere målbevidst forsøgte at gøre noget ved den.

I Horsens blev der stiftet en lokalafdeling af LAB så tidligt som den 1. maj 1940. Et møde blev afholdt på Hejmdal med fru Poula Nissen, Serridslevgård, som primusmotor, og her valgtes forstander J. Melchior som formand. Foreningen kunne hurtigt fremvise mærkbare resultater.

En opgørelse over arbejdet de første to måneder viser, at der var beskæftiget 12 mand til indsamling og sortering af spild. I perioden var blandt andet indsamlet 60 tons svinefoder, 2 tons jern, 1 ton ben, 600 kg klude, 2,4 tons aviser og papir, 500 kg mælkekapsler, 400 kg ølkapsler, 200 kg gumme og 500 kg zink, kobber og bly.

Endvidere solgte man urtepotter, og i perioden var det blevet til 6000 stykker, og man modtog ugentlig 1000 urtepotter. Lønnen til LAB-mændene blev betydeligt forbedret i de første måneder. Således kunne man for den første uge kun udbetale 12 kr. Efter to måneders indsats var dette steget til 50 kr., og nye aktiviteter – bl.a. hårindsamling – kunne i nogle perioder hæve ugelønnen yderligere.

Læs mere

46.4 Horsens – Horsens i glimt : fotos fortæller historie / Ole Schiørring . – Horsens : Gutenberg-Lauget, 1993. – 57 sider : ill.