Carl Gustav Fløystrup

Carl Gustav Fløystrup blev født på det lollandske gods Søllestedgård i 1818. Her var hans far gartner og drengen voksede således op i gartnermiljøet, men blev dog ikke læredreng på Søllestedgård, men på Rugård og på Frijsenborg, hvortil han kom i 1835. Senere flyttede han til Rodstenseje, hvor han var gartner mellem 1837 og 1838. Herefter fortsatte hans uddannelse i København, hvor han fik arbejde hos handelsgartner Peter Hansen på Nørrebro. Herfra tog han gartnereksamen i efteråret 1839. Hvordan han endte i Horsens og som kun 21-årig startede sit eget handelsgartneri melder historien desværre ikke noget om.

Begyndelsen til gartneriet udgjordes af en tønde land øst for byens centrale torv på adressen Kattesund 24, som udgjordes af en meget stor grund, godt beskyttet af ejendomme på de fleste sider. Herfra, hvor Fløystrup også havde mistbænke, solgtes potteplanter og frilandsplanter.

I 1846 blev han tildelt Haveselskabet Jyllands sølvmedalje. Forretningen gik godt og de lejede jorde blev i stedet til Fløystrups ejendom. Imidlertid slog fjendtlige såvel som hjemlige soldaters indkvartering og usikkerheden på mange områder i forbindelse med den første slesvigske krig (1848-1850) skår i produktion og afsætning. Fløystrup søgte derfor at afsætte sine planter både på Fyn og i Sydnorge, bl.a. i Kristianssand.
Fløystrup handlede med pelargonier, kameliaer, cinerarier, roser, verbener, rhododendroner, kaktus og mange flere.

Da det stadig gennem 1850’erne ikke gik godt med forretningen, søgte Fløystrup at sælge den, hvilket først lykkedes i 1859. I den tid der forløb i Horsens skiftede Fløystrup adresse idet han nu solgte fra sit udsalg på Torvet 22, på en grund hvis bagside næsten når sammen med den første gartnerigrund i Kattesund.

I 1851 blev han på sin fødselsdag d. 14.februar gift med Rasmine Rudkiøbing, med hvem han i Horsens-årene fik sønnerne Anthon, der blev læge, Ludwig Wilhelm, der blev gartner, Carl Emil, der blev kirkehistoriker og Johan Pauli, der også blev gartner.

I 1859 flyttede Fløystrup til København, hvor han skabte et stort gartneri, der især beskæftigede sig med dekorationsplanter og potteplanter. 1885 overdroges gartneridriften til sønnen Ludvig Vilhelm. Carl Gustav Fløystrup døde i København 1904.

Se en liste over Horsens-gartnerier på byarkivets hjemmeside

(Originalartikel fra Byarkivets hjemmeside)