Crome og Goldschmidt. Historisk kalender, maj 1999

Moritz Goldschmidt, en fattig jødisk nålemager, kom til Horsens  i 1848 og etablerede et possementmageri “uden støtte, men med et godt håb og en god og ærlig vilje til at arbejde”. Han indgik i 1860 kompagniskab med A. F .P. Crome. Samme år fik de forpagtning af hele arbejdskraften i Horsens Tugthus (indviet 1853) og trods kraftige protester fra erhvervslivet endog et lån fra staten.

Efter en træg start fik Crome og Goldschmidt behov for mere plads og erhvervede i 1865 en grund på den senere Fabrikvej, hvor et stort fabrikanlæg blev bygget. I 1874 blev firmaet omdannet til et aktieselskab under navnet Crome og Golschmidte fabriker.

Den tekniske direktør A. P. Jepsens villa ses på tegningen til højre. Goldschmidt flyttede til København, hvor han døde i 1888. Crome døde i 1904. På det tidspunkt var fabrikken vokset kraftigt, beskæftigede omkring 1000 mand ved 650 maskiner. Det store billede er fra en af fabrikshallerne.

Kort efter samarbejdsaftalen med Tugthuset etablerede et “Horsens Tugthus – Udsalg” i Horsens. senere fik mange andre byer et “Horsens Tugthus – Udsalg, Crome og Goldschmidt”.

Efter 1. verdenskrig gik mange fimaer fallit. Arbejdsløsheden i hele landet steg kraftigt og flere mindre banker måtte lukke. Crome og Goldschmidt måtte også indskrænke og til sidst afskedige alle sine medarbejdere pr. 1. januar 1930. Lukningen var et hårdt slag for Horsens, og virkningen af den sporedes i flere årtier efter.

Bygningerne på Fabriksvej blev overtaget af fabrikant N. Hede Nielsen i 1930.

 

16. maj 1899:

Med Grevskabets velvillige Tilladelse begynder Dampbaadene Sejlladsen paa Boller Pinsesøndag  og hver Søn – og Helligdag indtil 15 August. Det er forbudt at medtage Hunde eller forøve nogen som helst Beskadigelse i Skoven. Billetter maa købes forinden Afgangen i Havnepavillionen.

24. maj 1929:

Den første Flyvepost ankom i Dag pr. Flyvemaskine til Horsens. Flyveren Otto Reichert udtaler, at Flyvepladsen ved Bygholm er den smukkeste og mest ideelle, han har benyttet.

16. maj 1939:

Vandrerne benytter Kristi Himmelfartsdag til en Tur til Ejer Bavnehøj. Der startes fra Nørretorv Kl. 9, hvorfra der cykles til Gedved. Derefter traver man langs Tebstrup Sø til Ejer Bavnehøj.

21. maj 1959:

Medlemmer af byfestkommiteen samledes i gaar for at hylde komponisten af den allerede berømte Vitus Bering march, musikeren Peter Juul Sørensen. Helt overvældet takkede Juul Sørensen for den smukke belønning, 12 dejlige sølvskeer, og fortalte, at marchen faktisk var paabegyndt før denne konkurrence.

08. maj 1979:

Trafikreguleringsanlægget ved Sundbroen i Horsens har allerede stået færdigmonteret i nogen tid. Den 15. maj sættes det i gang sammen med åbningen af den østlige del af Strandpromenaden fra Sundbroen til Carit Etlarsvej. Byggeriet af den nye strandpromenaden indledtes så tidligt som i 1970 og var i 1974 gennemført på strækningen fra havnen til Carit Etlarsvej.