Dagmar Johansen (1872-1952)

Dagmar Johansen (Lærerinde, f. 07.10.1872 – d. .12.1952 )

En af Horsens kommunale skolevæsens bedste kræfter i de 42 år fra 1896 til 1938, lærerinde frk. Dagmar Johansen, fylder 80 år. (Horsens Folkeblad, 04.10.1952)

Læs artiklen

Horsens Avis d. 6. januar 1927: Afsked med Byrådsarbejdet

Nekrolog Borgerskolens Elevforenings Årsskrift 1953

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Afsked med Byrådsarbejdet

Lærerinde Frk. Dagmar Johansen

Det var ikke uden betænkeligheder, at Lærerinde Frk. Dagmar Johansen indvilgede i at lade sig genopstille på den konservative liste ved sidste Byrådsvalg i 1925, idet hun var bange for, at hun ikke i længden kunne varetage både Byrådsarbejdet og sin Lærerindegerning. I det sidste halve års tid har Frk. Johansens helbred imidlertid været vaklende, og da hun som gruppeordfører og medlem af Kasse- og Regnskabsudvalget har måttet ofre megen tid og mange kræfter på byrådsarbejdet, mener Frk. Johansen ikke, at hun fremdeles vil kunne varetage dette anstrengende hverv, og har derfor anmodet sin gruppe om at måtte udtræde, hvilket man selvfølgelig ikke har villet afslå. Anmodningen om udtrædelsen af Byrådet vil komme for i mødet på mandag, men det siger sig selv, at også der vil tilladelsen blive givet.

Det er beklageligt, at Frk. Dagmar Johansen allerede nu må afslutte sin snart 10 års Byråds virksomhed, der begyndte ved valget i marts 1917. Frk. Johansen har været et dygtigt og interesseret Byrådsmedlem og en god repræsentant for den konservative sag, samtidig med, at hun ved sin saglige viden og rolige og beherskede måde at optræde på overfor modstanderne, har haft en ikke ringe indflydelse på sagernes behandling i de mange forskellige og betydningsfulde udvalg, hun har været medlem af.

I det sidste halve års tid har Frk. Dagmar Johansen været medlem af Byrådets vigtigste udvalg, Kasse- og Regnskabsudvalget og Ordfører for den konservative gruppe, også et hverv, som Frk. Johansen på grund af den erfaring, hun sad inde med fra sin lange Byrådsvirksomhed, bestred med forståelse.

Frk. Dagmar Johansen vil blive savnet i Horsens Byråd ikke alene af meningsfæller, men også af modstandere, der forstod at værdsætte hendes dygtighed og personlige elskværdighed.

”Horsens Avis” føjer hertil en tak til Frk. Dagmar Johansen, for hendes 10 års store arbejde i vort partis tjeneste i håb om, at hun endnu i mange år må have kræfter til at virke i sin skolegerning.

Læs artiklen fra Horsens Avis d. 6. januar 1927