Energifremstilling. Historisk kalender, marts 1995

I september 1939 udstedte daværende handelsminister Kjærbøl en bekendtgørelse vedrørende anvendelse af benzin og brændselolier til befordringsmidler.

Fra dette tidspunkt måtte benzin og brændselsolier ikke udleveres til private køretøjer og forbudet ville blive håndhævet strengt.

 

Disse bestemmelser kom til at gælde helt frem til 1947. Først på dette tidspunkt blev benzinen givet fri “på visse vilkår”. Prisen blev sat 10 øre op til 68 øre pr. liter “for at unødig Kørsel ikke skulle blive for stor”, og vognene måtte kun køre inden for det amt, hvor de var indregistreret.

Gasgeneratoren blev erhvervskørslens redning efterhånden som benzinen slap op. En ny industri opstod i form af fabrikation af generatorbrændsel. For at sikre forbrugerene det bedst mulige brænde blev der truffet bestemmelse om, at der til salg eller opskæring krævedes autorisation fra Handelsministeriet.

I Horsens havde man, på den den daværende Arbejds – og Forsørgelsesanstalt, Fabrikvej 2, et stort træskæreri med tilladelse til offentligt salg.

Det store billede fra 1945 viser tilvirkningen af generatorbrænde på Forsørgelsesanstalten. På det lille billede ses en postvæsenets biler med påmonteret gasgenerator.

 

02. marts 1895:

Extratog afgaar paa Tørríngbanen paa Onsdag den 6te ds. i Anledning af “Gøngehøvdingens”s Opførelse paa Teatret her i Horsens.

11. marts 1915:

En vadsæk indholdene noget Tøj er Fredag den 12. ds bortkommen i 3. klasses Ventesal, Statsbanestationen, Horsens.

06. marts 1935:

Hestehaletyverierne grasserer. Der er sidste Nat stjaalet 4 Hestehaler hos Proprietær Bøjsen, Lethenborg og i Nat ikke mindre end 12 Hestehaler paa Bisgaard hos Forpagter Lorentzen.

01. marts 1945:

Flyvning som Fag i Horsens. Oprettet paa Den Rossing – Ræderske Aftenskole. Som en af de første Byer i Landet er der i Horsens blevet oprettet et Fag med Flyvning som eneste Undervisningplan. Interessen for Flyvning er overordentlig stor i Horsens, hvilket tilslutningen til faget, ca. 35 foreløbig, jo ogsaa tyder paa.

01.marts 1955:

“Filmen om Modstandskampen” Der kommer en Dag “er blevet et smukt og sobert Arbejde”, skrev journalist Poul Nielsen i sin anmeldelse d. 1. Marts 1955. Han sluttede med at opfordre så mange som muligt til at se filmen. “Besættelsesaarene og de Mænd, der kæmpede for Danmarks Ære, bør huskes”.

06. marts 1975:

5 års fødselsdagsfest på Nørregade starter mandag morgen hos C.P. Andersens Farver.