Internering. Historisk kalender, april 1995

I vinteren 1944 – 45 lykkedes det for den svenske greve Folke Bernadotte af få frigivet et stort antal norske og danske fanger fra de tyske koncentrationslejre for at sende dem til det neutrale Sverige.

Det gamle gods Møgelkær, hvis historie kan følges tilbage 1400 – tallet, havde fra 1941 været statsungsdomslejr og blev i løbet af 14 dage i foråret 1945 indrettet til at modtage fangerne.

Den 20. april kom de første “hvide Busser” med ca 1500 og dagen efter med ca. 800 trætte og udsultede koncentrationslejrfanger. I starten var det et problem at klare forplejningen til så mange, men der var talrige frivillige hjælper, og taknemmeligheden fra fangerne var stor. På billedet ses en del busser ved ankomsten til Møgelkær.

Lejeren blev bevogtet af Gestapo, men til trods herfor lykkedes det for nogle af fangerne at tage på besøg hos familie og venner i området. Angiveligt kom en del ikke tilbage til lejeren. Den 27. april afgik de første busser igen mod Sverige og den 2. maj blev de sidste sendt afsted – for efter krigens afslutning igen at vende tilbage til Danmark.

Senere på året 1945 kom der nye beboere på Møgelkær. Denne gang var det fængselsvæsenet, der overtog bygningerne og skabte plads for ca. 600 landsforrædere.

I sommeren 1945 var danske fængsler ved at sprænges efter de mange interneringer og fængselsdomme; da sad der ikke mindre end 19.000 mennesker fængslede.

I 1949 var tallet faldet til under 5000. I takt hermed blev en del af fangelejrene, som var oprettede i 1945 lukkede. Møgelkær forsatte imidlertid som fængsel og er i dag et åbent fængsel med plads til ca. 150 indsatte.

16. april 1895:

Horsens Bykreds havde ved dette Valg 3058 Vælgere. Af disse stemte 1178 paa hr. Wulff og 588 paa hr. Marott. Resten 1352 stemte ikke.

17. april 1915:

Præstekonemødernes Bestyrelse har besluttet ikke at holde Noget Møde i Aar af Hensyn til de urolige Tider.

10. april 1935:

Bygholm Zoo aabner Skærtorsdag. Horsens faar Provinsens største Dyrepark. “Horsens Avis” bringer den første Helhedsskildring ….. Af Dyr findes Løven “Bella”, en Ozelot, Malajbjørne, en Ulv, Sikahjorte, Fugle m.v. Dertil kommer en Børneafdeling med bl.a. en Pony, smaa Kid og Lam.

04. april 1945:

Horsens var under flyvervarslingen som en By i Middagstravlheden. Horsens reagerede overhovedet ikke overfor Sirenehylene, men forsatte uanfægtet.

13. april 1955:

Horsens og Omegns Frisørlaug fejrer sin 65 aars fødselsdag. I gamle dage kostede en barbering otte øre og en klipning 25 øre. I 1910 kostede en barbering og klipning 50 øre. I 1947 – 48 kostede en barbering 75 øre.

03. april 1975:

Mallorca med SAS – Scanair fra Billund. Enkelte ledige pladser 12/4 fra 298,00 kr. Falke Rejser.