Fællesbageriet. Historisk kalender, marts 1999

Tanken om at starte et bageri kom frem på et møde, som “Socialdemokratisk Forening” i Horsens havde indbudt til i “Valhalle” den 27. januar 1885.

Den 11. marts skrev bestyrelsen, hvis opgave det blev at anlægge et bageri, kontrakt om opførelsen af et sådant i Nygade til en årlig leje af 300 kroner og et lejemål på 10 år. Bageriet skulle stå færdigt den 1. maj 1885.

Formålet med bageriet var at producere godt og billigt brød, til “den arbejdende klasse”, og brødprisen for et 8 punds rugbrød var da også 44 øre i 1885.

Brødproduktionen gav hurtigt overskud, og den 13. april 1889 vedtoges det at opføre et større bageri i haven til ejendommen Møllegade 26. Allerede i 1896 blev bageriet udvidet, hvilket skete med jævne mellemrum også i de følgende år. I 1919 blev der indsat en større dampkedel og nye 3 – etagers jernovne.

Hesteforspandene måtte i 1925 vige pladsen for bilerne, af hvilke der efterhånden blev en hel park, som det ses på det på det lille billede.

Efter mange udvidelser på den tekniske side, blev der brug for større kontorplads.

En administrationsbygning blev opført foran bageriet i Møllegade; her indrettes også en 2 1/2 – værelses lejlighed og to 4 – værelses lejligheder.

Foruden rug – , hvede – og sigtebrød begyndte fællesbageriet i 1933 at bage og sælge tvebakker, pakket i poser, hvilket var en stor succes. Fællesbageriet blev nedlagt i 1971.

01. marts 1899:

En stor Hval er kommet ind i Horsens Fjord og gør Fiskeriet stor Skade, fordi den spiser saa, mange Sild. Den husere især ude ved Ørene, men har ogsaa været helt oppe i Sundet.

11. marts 1919:

Den store Mælkekondenseringsfabrik ved Horsens Havn. Det meste af Vinteren har man nede ved Havnen gravet og pumpet i en Brønd udenfor kommunes Tørveoplag. Brønden er en moderne Køle – Tank og de første forberedende Arbejder til den store Mælkekonkondenseringsfabrik, som i Løbet Sommeren vil rejse sig paa Havnens Grund langs Odderbanen og vis a vis grosserer Edward Petersens Villa.

25. marts 1939:

Læge Fru Margrethe Moestofte, København, blev i Skanderborg Amtsraads Møde i Gaar fra 1. april antaget som Læge paa Endelave i Stedet for Læge Frk. Kirstine Møller, der som bekendt har ønsket at fratræde. Der var 6 Ansøgere.

10. marts 1959:

Livlig efterspørgsel efter Horsens industriarealer. Redegørelse i byraadet i gaar for en række kommende store beskæftigelsesarbejder. Det drejer sig bl.a. om 1. etape af arbejdet med at gøre industriarealerne ved Hattingvej modne til bebyggelse.

03. marts 1979:

Den skarpretterøkse med tilhørende skafot, der blev anvendt ved den sidste henrettelse i Danmark – når bortset fra retsopgøret efter besættelsen – er “vendt hjem” til Horsens Statsfængsel og indlemmet i fængselsmuseet. Skarpretterøksen og skafottet har hidtil stået på kriminalmuseet på Politigården i København.