Horsens Andelsmejeri. Historisk Kalender, februar 1999

“Enighed gør stærk” lød parolen, hvor der i Horsens opland oprettedes andelsmejerier. En kreds af landboere enedes om at bygge Horsens Andelsmejeri og den 15. februar 1906 var der stiftende generalforsamling på Hotel Heimdal.

Da bønderne allerede havde flere institutioner i Rædersgade, ønskede de også, at mejeriet skulle ligge i nærheden. Derfor erhvervedes Hestedamsgade 28 og en tilstødende have. På det store billede vises mejeriets placering, set fra det sted som nu hedder Svanes Have. Arkitekt Jørgensens fik til opgave at tegne mejeriet, og maskinerne blev købt hos Paasch og Larsen, Petersen i Borgergade. Den 1. november 1906 var mejeriet i drift.

I 1918 foretog virksomheden en betydelig udvidelse med oprettelsen af eksportflødefabrikken. Fløden blev solgt under navnet Horsens Fløde. Senere øgedes produktionen med en isfabrik, og der blev efterhånden brug for mere plads. Derfor blev grunden ved siden af virksomheden købt i 1932, og mejeriet kunne herefter foretage den langtidspasteurisering, som udgjorde en betydelig forbedring af mælken. Samtidig indrettes også en flaskemælksafdeling.

I 1947 blev de amerikanske tropper i Tyskland kunder hos 11 mejerier i Danmark, her i blandt Horsens Andelsmejeri. Først blev mælken leveret på glasflasker, men fra 1954 i papkartoner.

Her i byen blev mælken længe leveret til kunder på hestevogn. På det lille billede ses mælkekusken med sin datter foran Møllegade 15. Horsens andelsmejeri blev nedlagt i december 1988.

09. februar 1899:

Haandværker – & Sangforeningen. For at vise Legatstifteren Murer Niels Therkelsen den sidste Ære, anmodes Medlemmerne om at deltage i  hans Jordfærd og slutte sig til Fanen, der afgaar fra Foreningen Fredag Middag Kl 12 1/2 Bestyrelsen.

07. februar 1919:

At det sønderjydske Spørgsmaal i Øjeblikket er det alt overskyggende herhjemme, viser Møderne i Gaar. Skønt det kun er faa Dage siden der blev holdt to store sønderjydske Sammenkomster her i Byen, havde Møderne dog omtrent vundet ligesaa stor Tilslutning i Gaar. Ca. 1600 Mennesker overværede tilsammen Eftermiddags – og Aftenmødet.

01. februar 1939:

Horsens Banks Repræsentantskab vedtog paa et Møde i Aftes at indgaa til den kommende Generalforsamling med Forslag om 8 Pct. Udbytte til Aktionærene for Aaret 1938.

21. februar 1959:

Møller & Jochumsen sender “SUKKERFABRIK” helt til Italien. Det enorme diffusionstrug losses paa tyve specielle banevogne. Møller & Jochumsens afdeling i Torsted, hvor der beskæftiges ca. 75 mennesker, har staaet for udførelsen af arbejdet. Fimaet har gjort sig til specialister i fremstilling af diffusionstrug til sukkerroer.

21. februar 1979:

Værdier for mellem 5 og 10 millioner kroner skønnes at være gået tabt og omkring 100 ansatte er midlertidigt uden arbejde som følge af en meget voldsom og eksplosionsagtig brand, der i går ved godt middagstid raserede Hede Nielsens cykelfabrik i Horsens.