Flygtninge. Historisk Kalender, december 1995

Ved krigens afslutningen var det ikke alene tyske soldater, som opholdt sig i Danmark. Her i Horsens levede også franske, russiske, hollandske, estiske og lettiske soldater, der var faldet i tyskernes hænder.

De boede i tennishallen i Kraghsvej, før de i løbet af sommeren 1945 blev sendt tilbage til deres hjemlande.

Udover soldater og krigsfanger udgjorde imidlertid flygtninge det største antal fremmede. De fleste kom til Danmark og Horsens i foråret 1945. Hovedparten var tyskere fra Polen og Østpreussen. De var flygtet mod vest for at undslippe den sovjetiske hær, men havde ikke fået ophold i det krigshærgede Tyskland og var blevet sendt videre til Danmark.

Flygtningene blev indlogeret forskellige steder i Horsens by og omegn. Bl.a. blev skolerne i Skolegade, Kildegade og Ryesgade taget i brug som flygtningehjem, og også Egebjerg Skole lagde lokaler til indkvarteringen. Det lille billede viser netop skolegården i Egebjerg ved slutningen af krigen. De tyske køretøjer tjente til transport af enten flygtninge eller af de tyske soldater, som havde  kvarter i skolens gymnastiksal. Soldaterne forsvandt fra skolen i maj 1945, mens flygtningene først forlod stedet i august.

Det angives i nogle aviser, at der opholdt sig 2500 polakker og 5100 tyskere i Horsens og omegn. Om dette tal er korrekt er vanskeligt at bedømme, men det kan fastslås, at langt flere flygtninge rejste ind i Danmark end ud af landet i løbet af sensommeren og vinteren 1945 – 46. Mange døde nemlig i deres danske eksil. Flygtninge blev begravet på Vestre Kirkegård, der var blevet anlagt i 1931. På det store billede ses kirkegåden i 1938 eller 1939, da kapellet var under opførelse. I 1966 overførtes de begravede til Gedhus, hvor man samlede de tyske krigsdøde.

30. december 1895:

Samtaler gennem Statstelefonen kan fra Nytaar føres fra Horsens Private Telefonselskabs egne Apparater, idet Telefonselskabet her kommer i Forbindelse med Statstelefonen.

10. december 1915:

Horsens Kommunehospital beder i Lighed med tidligere Aar godlidende Borgere og Borgerinder om at yde et lille Bidrag til, at der atter i Aar kan arrangeres Juletræ Juleaften for de derude.

04. december 1935:

Der var nogenlunde god Handel paa Torvet i Dag, hvilket helt sikkert skyldes det gode Vejr, der gjorde et Torvebesøg til en hel nydelse. Jagtsæsonen er jo snart forbi, saa der var flere husmødre, der sikrede sig en Hare. En fin Hare kunne købes for 4,25 kr.

01. december 1945:

I Horsens er der nu indført tvungen Boliganvisning for at faa en retfærdig fordeling af de faa Lejligheder, der bliver ledige. Alle Lejligheder skal anmeldes til Boligudvalget. Undladelse medfører Bøde til baade Ejer og Lejer.

09. december 1955:

Horsens Bank foran sine ønskers maal. Kransen rejst over den store nybygning paa Søndergade.

30. december 1975:

Tvungen brug af sikkerhedssele eller bilbælte nu obligatorisk i Danmark fra i morgen nat. Værdien har været undersøgt af eksperter i næsten alle lande med bilkørsel af betydning.

 

 

 

2 thoughts on “Flygtninge. Historisk Kalender, december 1995

  1. Der var også Polakker der boede i tennishal i Horsens i 1945.
    Jeg har et billede af dem foran indgangen til tennishal, jeg ville kopiere billedet og lægge det her, men uden held.
    M.v.h.
    Inge komoch (datter af en polsk flygtning fra tennishalen)

    1. Tak for henvendelsen og de brugbare oplysninger, vedr. fotografiet kontakt venligst Byarkivet i Horsens, e-mail: [email protected] eller tlf.: 24 87 51 11. Vh. Lars Bo Larsen

Der kan ikke kommenteres.