Foreningen 4. Regiment, Horsens

Foreningen 4. Regiment, Horsens, holdt stiftende generalforsamling 6. februar 1943. Baggrunden var en 25 års-jubilæumsfest for årgang 1917 ved Sjællandske Livregiment den 13. december 1942 på Hotel Hejmdal. Her havde 26 medlemmer på forhånd meldt sig ind.

Foreningen startede med 46 medlemmer og var en lokalkreds af Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment. Formand blev overlærer R.N. Thorling.

I 1944 oprettede foreningen en hjælpekasse til hjælp til trængende gamle medlemmer. Foreningen afholdt bl.a. fester, skyde- og kegleturneringer, udflugter og månedlige kammeratskabsaftener med foredrag, filmfremvisning, kortspil og kaffebord.

Afholdelse af den årlige skydeturnering blev i 1948 overdraget til De Samvirkende Soldaterforeninger for Horsens og Omegn.

I 1972 var der 24 medlemmer tilbage. De havde alle været værnepligtig i årene 1911-1923 og det yngste medlem var født i 1902.

Foreningen ophørte ved naturlig afgang.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1982-129