Gader og veje i østbyen. Historisk Kalender, april 2005

Ved udskiftningen af Horsens bymark i 1831 skabtes et hovedskelet, som stadig er bestemmende for Sundvej 1forløbet af bydelens hovedfærdselsårer. Sundvej er ældre end udskiftningen. Den forbandt byen med færgestedet ved Stensballesund og fungerede som markvej i Sundmarken, men den havde da et noget mere bugtet forløb, end den fik efter efter udskiftningen.

I de andre dele af købstadens bymark, Lindskov mark og dele af Langmarken, som i dag lægger grund til østbyen, medførte udskiftningen helt nye veje og skel i et strengt geometrisk system. Langmarksvej og Østergade blev udlagt ved denne lejlighed, og de er den dag i dag stadig helt parallelle. At dette system er afvigende fra Sundmarkens ser man stadig, f.eks. ved knækket midt Bøghsgade, som ligger, hvor man bevæger sig fra den ene bymark til den anden. Dette ses også på det store billedes kort fra 1909.

 

Østbyen

 

Det lille billede som er et postkort afsendt 1910, viser Sundvej set fra vest. På dette tidspunkt, efter åbningen af Sundbroen i 1854, havde vejen fået status som indfaldsvej fra det østlige opland. Kørebanen var af grus, der stod store vejtræer langs nordsiden, og der var anlagt en hel promenadeallè langs vejens sydside. Ejendommen med tårnet i midten er Sundvejen 20. Her på hjørnet af Fredericiagade fandt i 1910 O. Larsens Kolonialhandel, som var byens østlige butik. Villaen i billedets venstre side, som i 1910 var ret ny og endnu ikke havde ikke fået husnummer , er “Villa Genè”. I dag har huset adressen Sundvej 7.

 

 

1.april 1905:

Skatteprocenten i Horsens er nu fastsat til 7,7 i Aar ligesom i Fjor. Den Kommunale Skatteprocent er 4,5 i Aar mod 4.6 i Fjor. Ligningskommissionen har i den sidste Tid maattet arbejde under Højtryk for at blive færdig med ligningen til 1.april, og det er lykkes, saa den kan fremlægges Søndag morgen.

14. april 1925:

Horsens Privatbaner har paa Grund af det smukke Vejr haft en meget betydelig Paasketrafik i Aar. I alt er der i Paaskedagene befordret 4300 mennesker til og fra Horsens, hvilket er 700 flere end forrige Aar. Tallene fordeler sig saaledes paa de forskellige baner. Bryrup-Banen 1100, Tørring-Banen 900, Odder-Banen1300 og Juelsminde-Banen 1000.

21. april 1945:

I en alder af 67 Aar er Filehugger Anton E. Søndergaard i Dag afgaaet ved Døden. Søndergaard kom for over 30 Aar siden her til Horsens, hvor han startede et Filehuggerværksted i Ejendommen Søndergade 44. Han var den sidste indenfor dette Fag i Danmark og det menes, at dette Fag nu vil være fuldstændig uddøet herhjemme. Han arbejdede under meget primitive Forhold i sit værksted, der paa Grund af sin sjældenhed var en ret enestaaende seværdighed i Horsens.

2. april 1965:

Nu er fjernvarmen i Horsens er realitet. Sidste paa eftermiddagen i gaar havde de første andelshavere varme paa radiatorerne, og der arbejdes videre med projektet for fuld kraft.

10. april 1985:

Et af byens gamle, respekterede firmaer, Horsens Kulkompagni, er lukket. Det har haft sit virke i byen i meget lang tid og blev i 1936 aktieselskab. Det har gennem mange år tilhørt familiekoncernen A/S Carl Nordstrand, og det er denne ledelse, der har truffet beslutningen om at lukke firmaet i Horsens.