Gartnerier i Horsens

Allerede i 1700-årene var havebruget velkendt på Horsensegnen. Her dyrkedes grønsager i byens småhaver, godserne havde herregårdsgartnerier, og mest kendt var bøndernes store havebrug i Vær Sogn. Endnu fandtes ikke egentlige handelsgartnerier.

Nogle af de store, ubebyggede grunde i den daværende bys østlige udkant gav dog allerede i 1854 plads for et større handelsgartneri, hvis ophavsmand var G. J. Bøgh (1821-1904). Han slog sig ned på nordsiden af Sundvej på et jordstykke, der afgrænsedes mod nord af Bøgevangs Tværvej, mod vest gik grænsen inde mellem Carl Johansgade og Bøghsgade og mod øst inde på grundene mellem Danasvej og Frydsvej.

G. J. Bøgh blev særlig berømt for sine bestemmelser af frugtsorters oprindelsessted og fremavlede bl.a. det såkaldte Bøghs citronæble, der første gang omtales i 1863.

Garnter Bøgh kom naturligt nok til at lægge navn til Bøghsgade. Da Bøgh var død etableredes restaurant Bøgelund på den adresse, der nu hedder Sundvej 31. Restauranten eksisterede kun nogle få år, og i 1912 byggedes Kraghs Stiftelse på grunden.

Der lå også andre gartnerier i bydelen i 1900-årene. Lige øst for Bøghs grund drev gartner Rasmussen i 1930’erne et stort gartneri, og i Østergade lå der i mange år et gartneri tilhørende Christian Nordstrøm Rasmussen.

Læs mere:

46.4 Horsens Historisk Kalender 2005