Søvangselskabet

Have- og byggeforeningerne fandtes i rigt mål i Horsens og blev oprettet især i årene efter 1890. Haveselskabet “Søvangselskabet” stiftedes i 1899.

Selskabets formål var at skaffe medlemmerne gode og sunde boliger, således at hver familie fik sit eget hus og sin egen have. Princippet var, at medlemmerne først købte grunden og derefter sparede op til bygning af et grundmuret hus. I mellemtiden blev haven udnyttet som kolonihave, og i nogle familier kunne der gå flere generationer, før man havde råd til at opføre et egentligt hus.