Graven set fra Nørregade ca. 1910. Historisk Kalender, november 1984

I billedets højre side ses Joh. Guldbrandsens Guldsmedeforretning, Graven nr. 21. Guldsmedefaget var iøvrigt stærkt repræsenteret i Graven: Bräuninger og Munkhøj i nr. 13, I. P. Schmidt i nr. 9 og L. K. Jensen i nr. 1.

Skomagermester Betak havde sin forretning med “Fodtøj og Galoscher” i Graven nr. 15.

I billedets venstre side ses Nørregade nr. 4, hvor tandlæge J. Rasmussen havde klinik.

Samlige huse fra Nørregade 4 og 6 og Graven 10 til 20 ejedes af restauratør P. Nielsen, der drev sit gæstgiveri i Graven 10.

Facaden med uret er Graven nr. 16 med Chr. Filtenborgs Urmagerforretning, mens Graven nr. 20 husede Berliner – Magasinet.