Herregården Mattrup og Tyrsting Kirke. Historisk Kalender, juni 2006

Herregården Mattrup nævnes første gang omkring år 1400 og har bl.a. været i slægten Skrams eje. Hovedbygningen er tre – fløjet med kamtakkede gavle, som tilkom under ombygningen i 1860`erne og som findes i den nederlandske renæssances arkitektur. Den midterste fløj er fra 1578, som det kan ses på sandstensornamentet, der smykker den samtidige portal. Den var opført af Erik Hardenberg og rummede bl.a. et lille kapel. På det store billede ses anlægget fra gårdsiden. På havesiden mod syd falder terrænet terrasseformet ned mod Mattrup å. I slutningen af 1700-tallet blev gården ombygget af ejeren,Thyge Jesper Thygesen. Herunder forsvandt det lille kapel, men en del af inventaret findes i dag i Tyrsting Kirke. Siden 1853 har gården været ejet af familien Westenholz, som i 1866 fik tilladelse til at anlægge en begravelsesplads umiddelbart vest for hovedbygningen for familiens medlemmer.

Tyrsting sogn kendes i 1453, medens kirken først nævnes i 1524. Den nuværende kirke er bygget 1766 – 67 af Thyge J. Thygesen, tildels med anvendelse af granitkvadre fra den tidligere kirke. En del af inventaret stammer fra den gamle kirke blandt andet stolpegavlene som er fra 1635. Det meste af inventaret er dog fra slutningen af 1700 – tallet og lavet af Horsens billedskæren Jens Jensen den Yngre. Både altertavlen med tilhørende lukkede stole til præst og degn, prædikestol, fontehimmel og pulpitur er udskåret og rigt ornamenteret i rokokostil. I midten af altertavlen er indsat et portalformet alabastrelief af nederlandsk oprindelse, signeret V.L.1551 som stammer fra kapellet på Mattrup. Der findes kun få af denne type relieffer i Danmark.

Relieffet forestiller dommedag: øverst en himmelsk del med Kristus flankeret af Maria og Johannes, nederst en jordisk del, hvor mennesker opstår fra deres grave, og en mellemdel, hvor mennesker i den ene side føres til himmels af engle, i den anden føres af djævelen mod helvedes flammer.Trods lidt skader ses det tydeligt, at det er fint arbejde, tidstypisk for den nederlandske stil. Relieffet har oprindeligt været forgyldt.

mattrup