Otto Sommer

Kordegn ved Vor Frelsers kirke. Fra Carl Th. Jørgensens udklipssamling :                              Kilde: Horsens Folkeblad, …
Læs mere om Otto Sommer

Matrup

Brædstrupegnens Hjemstavnsforenings Årsskrift – 1988 Af: Arkitekturhistoriker N. J. Israelsen.   Han førde hinder offuer di enge, och of fuer di suortte hiede: och der stod baade fruer …
Læs mere om Matrup

Trædens historie

  Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Årsskrift – 1988  Af: Karen Bækbøl Jørgensen. Midt i Træden landsby ligger Bakkegården, den eneste i byen, der drives af en heltidslandmand. Gårdens marker ligger …
Læs mere om Trædens historie