Historisk Kalender, juli 1996

På det store billede ses Skolegade omkring 1908. For enden af gaden ses sygehuset i Kildegade, som i 1908 blev afløst af Kommunehospitalet, Sundvej 30, og omdannet til alderdomshjem. Nu er det plejehjemmet Kildebakken.

På hjørnet til højre, Nørregade 35 / Skolegade 2, ses ejendommen “Ankerhus”, der ved århundredskiftet ejedes af fiskehandler S. Mogensen. Her findes idag el – installatør Th. Rasmussen og Søns forretning.

Navnet “Ankerhus” må ikke forveksles med gæstgiveriet “Ankerhus”, som mellem 1900 og 1910 lå i Amaliegade 1.

Hjørneejendommen til venstre, Nørregade 33 / Skolegade 1, ejedes i mange år af bogbinder Edv. Hansen, der fra butikken drev papir – og tapethandel og i baghuset et stort bogbinder og en protokolfabrik.

Fra 1938 overtog Pax Fagerlind ejendommen, som der ses på det lille billede. Hans hustru åbnede en broderiforretning, og Pax Fagerlind ernærede sig som låsesmed med værksted i baghuset. Til venstre i Skolegade 5 – 7 ses Mellem – og Realskolen, nuværende Midtbyskolen.

22. juli 1896:

En Enke her i Omegnen, der uden Politiets Tilladelse en Lørdag Aften og paafølgende Nat havde holdt offentlig Dans og Beværtning, har for den begaaede Overtrædelse af Næringsloven og Helligsdagsloven maattet betalte en bøde paa 20 Kr.

03. juli 1916:

Horsens Derbydag: Hestevæddeløbet paa Bygholms Mark i Gaar blev en mægtig Sukces.10 – 12.000 mennesker paa Væddeløbspladsen.Totalisatoren omsatte for 25.000 Kr.

02. juli 1936:

Da vi i Morges aabnede Billetsalget til “Horsens Avis” Tur til Hou og Samsø Søndag den 12. juli, var i Løbet af Formiddagstimerne allerede Halvdelen af de Billetter, Vi raader over, nemlig 150, solgt. Paa Hotel “Hou” serveres Aal, Rødspætter og Kotelet a 1,75 Kr. og dansk bøf til 1,50 Kr., ligesom man ogsaa kan faa godt Smørrebrød.

04. juli 1956:

Har de Tudser i Deres Jordbærbed eller andres Steder, er vi stærkt interesserede i at købe Dyrene. alle Dyr paa over 20 Gram har interesse. Helms Apotek.

01. juli 1976:

Tørreste juni siden 1899. Med kun 13 mm. blev juni den mest nedbørfattige i dette århundrede.