Horsens Andels – Svineslagteri. Historisk kalender, juni 1998

Horsens Landbrugsforening blev stiftet allerede i  1862. I 1883 fik de mindre landbrugere valgt 6 mand ind i bestyrelsen. Heriblandt var forstanderen for Gedved Seminarium. Peter Bojsen, som også blev formand for Landbrugsforeningen, hvilket også skulle få, stor betydning i slagterisammenhæng.

I 1886 byggede foreningen forsamlingsbygningen “Hejmdal”, og så var turen kommet til at gøre noget ved svineafsætningen.

På en stiftende generalforsamling 14. juli 1887 besluttedes det, på  Bojsens forslag at oprette et svineslagteri i Horsens.

Efter at det økonomiske grundlag var bragt i orden, købte man en grund på 3 tønder land i Bygholm enge lige uden for den daværende by. Prisen var 10.500 kr. og byggeoverslaget lød på 53.000 kr. Det blev godkendt, så byggeriet kunne komme i gang straks i midten af august 1887. De samlede driftsudgifter det første år var budgetteret til 36.000 kr. Det gode initiativ, der var taget, betød at Horsens havde fået Danmarks første Andels-Svineslagteri.

På det store billede fra 1930 ses hele det daværende slagterikompleks fra Godsbanegade.

På det lille billede fra 1910 ses de såkaldte wrappers af sækkelærred, der siden starten på den danske eksport af flæskesider, var standard-emballage. Flæskesiderne blev dækket med papir på udsatte steder og derefter indsyet i store lærredsstykker.

 

01. juni 1898:

Den orkanartige østlige Storm, som rasede i Nat, har truet den private Badeanstalt med totalt Ødelæggelse. I Morges fandtes begge Svømmeflaaderne at være løsrevne og i Drift.

10. juni 1918:

I Morgen d. 11 juni er det 75 år siden, at Grundstenen til Pavillonen i Karoline – Amalielunden – “Papegøje – anlægget” som det dengang hed, blev nedlagt ved daværende Borgmester, Justitsraad Ræder i Overværelse af Horsens Magistrat, Borgerrepræsentation, Direktion for Skyttelavet og komiteen for det nye Lystanlæg.

21. juni 1938:

Private Biler i stort Tal og enkelte Rutebiler rullede i Gaar ved Middagstid igennem Søndergade og Hospitalsgade ud af Byen. Det var Byens gamle, ca 750 i alt, der tog paa den aarlige Udflugt, der gik til Fakkegrav. Hundreder af Mennesker havde taget opstilling langs Støget for at vinke Farvel.

02. juni 1958:

Udbryderkongen Lorentzen er død på Statsfængslet. Den herostratisk berømte lovovertræder, der gravede sig ud fra fængslet i 1949, blev ramt af hjertelammelse.

19. juni 1978:

25000 kom til dyrskue i Horsens. Det østjyske Fællesskue i Horsens i weekenden samlede rekord – deltagertal. 25000 passerede tælleapparaterne lørdag og søndag. Skuet var en usædvanlig og festlig blanding af seriøse fag – interesser og mere underholdningsprægede indslag.