Horsens Dampmølle. Historisk kalender, februar 1989

Billedet viser Horsens Dampmølle 1889 set fra nordvest.

Horsens Dampmølle startede i 1787 efter kongelig bevilling som en almindelig vindmølle, og blev placeret højt over byen på et område, der idag er afgrænses af hjørnet mellem Møllegade og Borgemesterbakken.

Efter adskillige ejerskifte og en brand blev møllen nyopført i 1854 som en kombineret vind – og dampmølle, og i de følgende år blev møllens produkter kendt over hele landet samt eksporteret til England og Tyskland.

Endvidere fik møllen flere medaljer på udstillinger i Danmark og udlandet bl.a. en sølvmedalje på “Den Nordiske Industri – Landbrugs – og Kunstudstilling” i København i 1888, der betød en anerkendelse af,at Horsens Dampmølle var blandt de bedste i landet.

I 1899 nedbrændte det meste af møllen, og det blev diskuteret at flytte møllen ned til havnen for at få bedre transportforhold, da man ikke længere havde behov for vindkraften og dermed en placering højt over byen, men en sådan flytning blev ikke til noget.

Ved genopførelsen blev vindmøllen ikke genopbygget, så det karakteristiske møllepræg forsvandt. Man benyttede nu udelukkende damp som drivkraft og gik senere over til elektricitet.

I 1912 betegnes Horsens Dampmølle som en af de største i landet målt efter omsætning, men i årene som fulgte, kunne møllen ikke længere klare sig i konkurrencen, der fordrede stadig færre og større møller. Manglende moderniseringer samt møllens placering langt fra havnen førte i 1974 til, at Horsens Dampmølle blev overtaget af Havnemøllen i Fredericia og nedlagt.

Bygningerne henlå ubenyttede i en årrække, indtil de omkring 1984 blev nedrevet og erstattet af boligbyggeri.