Stjernholmkvarteret. Historisk kalender, marts 1989

Billedet, der er taget fra Ole Wormsgade ca. 1910, viser en del af Stjernsholmsgades nordside med en af de imiterede sandstensfacader, der er så karakteristiske for hele kvarteret.

Begge gader blev anlagt kort før århundredeskiftet og blev hurtigt bebygget med store flere – etages beboelsesejendomme.

De store lyse lejligheder var da beboet af det finere borgerskab bl.a. toldkasserer Holbech, herredsfoged Bie, postmester Friis, toldkontrollør Schmidt – Hansen, cand. pharm. Viinsted, skatteopkræver Hingelberg, tandlæge Rosemeier, sagfører Finck samt mange lærerinder og ugifte frøkener.

Til højre i billedet ses hjørnet af Teknisk Skole. Den nye skolebygning blev taget i brug i 1904, men skolens aner går dog tilbage til midten af 1800 – tallet. Som leder af skolen virkede i årtier byens stadsingeniør Chr. M. Østergård.