Horsens Idrætspark. Historisk kalender, juni 1989

Omkring århundredeskiftet var der kun 2 boldklubber i Horsens. Horsens Boldklub, stiftet i 1880 og Horsens Idrætsklub, stiftet i 1901.

Deres træningspladser var henholdsvis foran Tugthuset, og markedspladsen foran Møllen ved Nørrebrogade.

Forholdene var dårlige, og efterhånden lykkedes det efter mange møder med byrådet, at få en plads i Østergade udlagt til sportsplads såvel for skolerne som de daværende sportsklubber. Der havde været flere forsøg på forskellige klubber, men de gik hurtigt ind igen, (Døgnflue – klubber blev de kaldt.)

Der var mange gnidninger klubberne imellem på grund af pladsmangel, og i 1915 blev man så enig om at slå alle klubber sammen til en (Horsens Forenede Sportsklubber.)

Forholdene i Østergade blev hurtig for små og dårlige, og  man begyndte at arbejde på at få en idrætspark med gode forhold for den omsiggribende sportsinteresse. Man skulle finde en velegnet plads. Mange steder blev foreslået. (Folket Lund ud mod Østergade – Eksportstaldene – Bygholm Park, (der hvor der nu er P. plads.) – Grusgraven ved Dyrskuepladsen – Marken ved Næsset). Til sidst fandt man pladsen på Langmarksvej, “Brejdablik” (Det betyder vidtskue), og da H.F.S. havde indsamlet 35.000 kr., så gav byrådet et tilskud på 50.000 kr. og idrætsparken var sikret.

Den blev indviet d.16. juni 1929 med et stort festligt stævne. Året efter i 1930 havde man indvielse af “Provinsens længste tilskuertribune”. Den havde kostet 8.000 kr. H.F.S. bestyrelse var stolte, og man håbede at få idrætsparken suppleret med baner rundt omkring i de forskellige bydele, og man regnede med, at det ville ske i løbet af en 4 – 5 år !