Horsens Arbejderforenings kor

Som parallel til Haandværkerforeningen fremkom ønsket om en arbejderforening, og i 1871 stiftedes Horsens Arbejderforening. Allerede et par år senere knyttedes en syngende afdeling til denne forenings arbejde, og omkring 1900 skiftede dette kor navn til Apollo.

Arbejderforeningen ønskede også at få sit eget hus, ligesom Haandværkerforeningen , og i 1922 flyttede man ind i den nybyggede forsamlingsbygning i Kildegade. Sangforeningen havde udover det musikalske både et socialt og et selskabeligt præg: man bekostede undervisning af lærlinge på den tekniske skole, og der blev afholdt teaterforestillinger og orkesterkoncerter.

I 1889 stiftedes det egentlige arbejdersangkor, Arbejderpartiets Sangkor, hvis sange blev brugt i arbejderbevægelsens agitation f.eks. til 1. maj-møder.

Original artikel af Annette Hoff Horsens Museum.