Horsens Bagermesterforening

Horsens Bagermesterforening/Horsens Bagerlaug hed oprindelig Horsens Bagerforening og blev stiftet i starten af 1879. Foreningen var tilknyttet Nørrejydske Bagerforening, den senere Centralforening for Bager- og konditormestre i Jylland.

Formålet bag stiftelsen var at fremme bagermestrenes interesser, samt at danne en fond til sikring af bagerenker. Senere blev der også indenfor foreningens regi oprettet en sygekasse, en begravelseskasse samt en pensionskasse. Ud over dette stod foreningen bag oprettelsen af Bagermestrenes Rugbrødsfabrik A/S i Ryesgade.

Perioden sidst i 1800-tallet og indtil starten af 1920’erne var præget af konflikter, både lokalt i Horsens og på landsplan, mellem Bagermesterforeningen og Bagersvendenes Forbund, hvor sidstnævnte havde rejst krav om bl.a. en ugentlig fridag, samt kostpenge i stedet for kost og logi hos bagermestrene. Konflikten blev først løst da Rigsdagen i 1920 vedtog en ny bagerilov, der var en klar forbedring af svendenes forhold.

I løbet af 1950’erne skiftede foreningen endnu engang navn til Horsens Bagerlaug, hvilket den vedblev at hedde, indtil den blev nedlagt i 1990.

Original artikel af Anne Sofie Krogh.

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1982-148, 1983-170, 1983-171 og A-339