Kattesund

Om Kattesund skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader”:

Kattesund eller i hvert Tilfælde den vestlige Del af Gaden hører med til det gamle Horsens. Byens Østvold strakte sig udenom den daværende Østende af Kattesund, gik derefter i sydvestlig Retning omtrent ad den sydlige Del af den nuværende Havneallé til åen. Gennem Kattesundporten, hvis Fundamenter i sin Tid blev påvist midtvejs oppe i det nuværende Kattesund, foregik Færdslen ud til Byens Forter og Marker.

Endnu omkring 1880 var man næsten ude af Byen, når man havde passeret Kattesund, kun i Amaliegade på den søndre Side var der bygget et par Ejendomme, ellers hørte Byen op her. Fra Havnealléen til sundet var alt Marker ligeledes på Nordsiden af Sundvejen, hvor foruden Lunden kun Bøghs Gartneri afbrød Landligheden.

Aage Simonsen skriver i ”Gamle gader i Horsens” om navnets oprindelse:

Der er her i Landet en halv Snes Købstæder, hvori Navnet Kattesund findes. Benævnelsen henpeger paa et middelalderligt Befæstningsanlæg. “Kat” kaldtes nemlig efter Professor Johs. Steenstrups Tolkning det Sted paa Fæstningsvolden, hvor Bliderne var anbragte. En Sti eller en Vej, der førte forbi Katten benævntes “Sund”. Da Befæstningen nedlægges, hvilket for Horsens Vedkommende skete i Aaret 1581, forblev Navnet ved den Gade, der anlagdes over Terrænet.

Billeder

Kattesund (Billede 1938) B2513

Kattesunds nordlige del – oversigt set fra vest.

Kattesund 19, Mekanisk værksted ved Søren M. Mikkelsen,

Kattesund 21, Broderiforretningen Merry ved M. Hansen,

Kattesund 23, Ligkistemagasinet ved Christian Jørgensen,

Kattesund 27, Cigaretforretning ved J. P. Hansen. B2513.

Kattesund (Billede 1938) B2515

Kattesunds nordlige del – oversigt set fra vest.

Kattesund 15, Brød, mælk og fløde, ved Jens P. Sørensen,

Kattesund 17, Snedkerværksted ved Gustaf Høfde. B2515.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Borger: Pas på! Nu vakler kommunen. (Horsens Folkeblad, 27.12.1994)

Læs artiklen

Model af byggeplaner udstillet på Rådhuset. (Horsens Folkeblad, 25.01.1996)

Læs artiklen

Bedre Bymiljø udgiver kort med truet hus. (Horsens Folkeblad, 04.06.1996)

Læs artiklen

Urmagerslægt ejede den truede hjørneejendom i tre generationer. (Horsens Folkeblad, 08.06.1996)

Læs artiklen

Nedrivning udsat – Vi vil forklare. (Horsens Folkeblad, 28.06.1996)

Læs artiklen

Fælles glæde i byrådet over bevarelse af hjørnehuset. (Horsens Folkeblad, 14.08.1996)

Læs artiklen

Alm. Brand vil ingenting gøre i Kattesund. (Horsens Folkeblad, 20.03.1997)

Læs artiklen

Alm. Brand vil rive ned og lave p-plads. (Horsens Folkeblad, 03.05.1997)

Læs artiklen

Politikere siger nej til nedrivning. (Horsens Folkeblad, 07.05.1997)

Læs artiklen

Læs mere

46.4 Horsens – De gamle Horsensgader / Egon Kjeldsen. – Horsens : Skolecentralen i Horsens, uden år. – 31 blade : ill.

46.4 Horsens Gamle gader i Horsens / Aage Simonsen ; redigeret af P. F. Parup. – Horsens : eget forlag, 1940. – 48 blade