Smedegade

Om Smedegade skriver Aage Simonsen i ”Gamle gader i Horsens”:

I vore Dage er der kun een Gadestrækning i Horsens, der bærer Navnet Smedegade. Men i ældre Tid havde Byen to Gader med denne Benævnelse. Den rigtige gamle Smedegade er Strækningen fra Nørregade til Kildegade. Den hørte med til den gamle Bydel og laa tillige med Gaden Graven inden for Befæstningsgraven.

Omkring Midten af det 16. Aarhundrede begynder Byen at udvide sig ud over de gamle Grænser, altsaa den anden Side af Bygraven. Muligvis var det Smeden, der flyttede sit Paulun eller maaske en ny Smed, som først af alle begyndte Virksomheden uden for de skærmende Grave; kan ogsaa være, man ikke har kunnet findet noget passende Navn til den nye Gade, siden den fik Benævnelsen Store Smedegade, velsagtens fordi den var længere og bredere end den gamle Gade, som derefter blev degraderet til at hedde Lille Smedegade.

Om Store Smedegades Beliggenhed har været fremført forskellige Hypoteser. Aarsagen der til er et Ejendomsskøde fra 1687, der angiver en Gaards Beliggenhed paa Store Smedegade, imellem Sælgerens iboende Gaard paa østre og Hans Grøns Gaard paa vestre Side. Ligeledes i et Pantebrev fra 1690, hvori Gaarden angives at ligge paa den søndre Side af Store Smedegade. Det kan altsaa ikke være den nuværende Smedegade, for den gaar jo i Syd-Nord.

Til alt Held findes der andre Dokumenter, der giver bedre Besked. Saaledes det Skødebrev, hvormed Vitus Berings Forældre i Aaret 1718 overdrager deres Gaard til Datteren Anne Cathrine Jonasdatter. Det ses deraf, at Store Smedegade er identisk med Søndergade fra Graven til Jessensgade. Gaarden angives nemlig som liggende for Enden og sønden for den Gade, kaldet Store Smedegade imellem Diderich von Hams Gaard paa den nordre og Niels Kondrups iboende Vaaning paa den søndre Side, strækker sig i Længden fra Gaden vester paa til Byens Maaeland.

Ved Aaret 1721 er Navnet Store Smedegade dog forsvunden fra Skødet og andre Dokumenter. Benævnelsen Søndergade er da traadt i Stedet.

Lille Smedegade var ved den Tid bleven stor, idet den var bebygget helt op til det øverste af Banken; derfor bortkastede man ogsaa Ordet Lille, saa Gaden for Eftertiden kun kaldtes Smedegade. Men omkring 1816 fremstaaer et nyt navn: Ny Smedegade. Det var Strækningen fra Munchs Hotel og ud til Nørretorv som man nu var begyndt at bebygge. Navnet holdt sig helt op til 1870.

Det, som særligt fremhævede Smedegade i forrige Aarhundrede, var de store Hestemarkeder, der afholdtes i Gaden; de mange Værtshusholdere (13) som boede i Gaden; de mange umaadelig høje Stentrapper, som førte op til Husene paa Gadens østre Side; den ganske anseelige og fornemme Generalsgaard, opført 1818 som Bolig for Kyradser-Regimentets Chef; og saa at Smedegade før 1830 var Porten ud til det meste af Horsens Opland.

Smedegade 89 B4649

Interiør fra Smedegade 89. På billedet købmand Laurits Peder Bache og tre unavngivne personer. Sammenkomst i anledning af julen.

B4649

Smedegade 25 B1621

Smedegade 25. Stue, formodentlig tilhørende hjemmet hos Frølund og Wittrup, manufakturhandlere i Smedegade nr. 25 – 27.

B1621

Smedegade 25 B1620

Smedegade 25. Stue, formodentlig tilhørende hjemmet hos Frølund og Wittrup, manufakturhandlere i Smedegade nr. 25 – 27.

B1620

Smedegade B4601

Smedegade 34 med systue i stuen og reparationsværksted for fodtøj i kælderen. Huset ejedes af Adolf Christiansen og hustru M. Christiansen.

B4601

Smedegade B1616

Smedegade nr. 23, 25 og 27. Vestsiden nr. 23 længst til venstre. I nr. 23 læderhandler With, nr. 25-27 Frølund Wittrups Manufakturhandel. (Frølund og Wittrups Manufakturhandel blev grundlagt 1860 i Smedegade 313 (1880 nr. 29) af Martin Severin Wittrup og Hans Severin Frølund. M.S. Wittrup købte i 1874 naboejendommen, senere Smedegade 27. Frølunds og Wittrups hovedartikler var danske textilvarer i bomuld og uld, udenlandske kjolestoffer, klædevarer og foerstoffer, modehandlerinde-artikler, samt danske og tyske symaskiner. I flg. De Danske Byerhverv, 1906, samt vejvisere). Læderhandler With boede i nr. 23 fra 1887 til omkring 1900 (efter vejviser).

B1616

Artikler fra Horsens Folkeblad

Andelsboligforeningen Odinsgaard bygger nyt i Smedegade. (Horsens Folkeblad, 03.07.1996)
Læs artiklen

Belægning af brosten snart i gang. (Horsens Folkeblad, 15.10.1996)
Læs artiklen

Bogcafén sætter fokus på “sin egen” gade og dens historie. (Horsens Folkeblad, 05.02.1997)
Læs artiklen

Læs mere

46.4 Horsens Gamle gader i Horsens / Aage Simonsen ; redigeret af P. F. Parup. – Horsens : eget forlag, 1940. – 48 blade