Kildegade med Lindetræer. Historisk Kalender, april 1988

Navnet Kildegade er fremkommet efter et naturforhold, nemlig en bakke, som i fordumstid kaldtes Bjerrekildetoft, hvoraf der udsprang flere kilder.

Kildegades ældste del er strækningen fra Smedegade til Møllegade, og den blev i sin første tid benævnt Bjergkildegyde.

Billedet viser ridehuset og sygehuset omkr. 1900.

Sygehuset blev bygget i 1858 og er i dag plejehjemmet Kildebakken. Ridehuset, som i dag er skole, blev opført i 1878, og det blev bygget på den plads, hvor det militære ridehuse havde ligget i kyradsertiden. Skråt overfor ridehuset ligger Borgerlig Stiftelse, der blev bygget i 1867 og Nitsches Stiftelse bygget 1875.

De, der var unge i 1930`erne, kan nok huske, at Kildegade 29 på det lille billede var bibliotek fra 1932 til 1944. Da flyttede det til en lille barak nede ved banegården, derfra til Beringsparken, og nu skal det snart flytte til Petersen og Sørensens nedlagte og ombyggede lokaler.