Kirkerne. Historisk Kalender. januar 2003

Bygholm-området var i middelalderen (fra ca. år 1000-1550) tæt bebygget. Det vidner blandet andet eksistensen af to sognekirker om.

Nord for for Bygholm å lå den kirke, vi kalder Lovby kirke , opkaldet efter det navn som brugtes om området i 1700-tallet. Hvad den hed i middelalderen vides ikke. Kirkegården kendes fra udgravninger i 1909-10. I 1936 udgravedes resterne af selve kirken, der af frådsten og derfor må regnes blandt de allertidligste stenkirker i Danmark. Imidlertid kan størrelsen ikke fastslåes. Både kirke og kirkegården blev nedlagt allerede i middelalderen, formodentlig i 1300- årene.

Den samme skæbne er efter alt at dømme også overgået den anden kirke i området, nemlig den såkaldte Tirup kirke, der blev fundet i den vestlige del af det areal, som nu dækkes af Amor Flexibles Europe (førhen Raackmann Fabrikker A/S) på Hattingvej. Her udgravedes i 1984 resterne af en trækirke fra 1000-årene og en frådstenskirke fra 1100-årene. På det store billede (som venligst er udlånt fra bogen Vor skjulte Kulturarv) ses udgravningsplanen med stolpehuller fra trækirken (nordvest for den fuldt optrukne stenkirke) og af fundamentet af stenkirken. Længst mod vest ses stolpehullerne fra klokkestablen. Kirken blev opkaldt efter stedets marknavne i matriklen af 1684. Hvad den hed i middelalderen vides ikke. Rundt om kirken fandtes en kirkegård med rester af ca. 600 begravelser. I en af gravene fandtes en benskinne fra en dobbeltkam, som ses på det lille billede.

Lovby og Tirup sogne indgik efter deres nedlæggelse i Hatting sogn, som dermed voksede til et temmelig stort sogn.

 

 

 

 

22. januar 1903:

Levende Billeder. Fredag den 23., Søndag den 25. og Mandag den 26de Januar hver Aften Kl.8 1/4, gives store Forestillinger i Hejmsdals store Sal. Reportoiret bestaar af 150 levende Billeder. Hele Skuespillet i levende Billeder fra Horsens. Eget elektrisk Lysværk. Se Programmerne. Entre: 75, 50, 35 Ø. Børn 15 Øre.

30. januar 1923:

Paa Torsdag den 1. Februar kan Arbejdsherberget Aaboulevarden 51 fejre sit 10 Aars Jubilæum. Paa dette Herberg kan den rejsende Haandværksvend, Sømand, Arbejdere, kort sagt alle, faa Natlogis i 2 Nætter og Kosten mod 2 Timers Arbejde. Arbejdet bestaar i Brændehugning, idet der til Herberget er knyttet en st½½½½½½ørre Brændeforretning.

25. januar 1943:

En ny Difteri-Vakcination i Horsens er paakrævet. Den offentlige Vakcination i Horsens for nogle Aar siden gav saa gode Resultater, at Kommunen ikke bør betænke sig paa en Gentagelse.

23. januar 1963:

Skitseprojekt til ingeniørskole og lærlingeskolen ved Sdr. Lindskov snart klar. I de kommende år skal en ny teknisk universitetsby skyde op ved Sdr. Lindskov. Ingeniørskolen kommer til at ligge nord for kollegiet langs Lindskovvej, og øst for kollegiet placeres lærlingeskolen. Skolen har fået status som en højere læreanstalt, men er en selvejende institution med egen bestyrelse, der nu i nær fremtid får skitseprojektet forelagt.

08. januar 1983:

Kildegade Skole i Horsens fejrer på mandag d. 10 januar 100 års dagen for sin indvielse. Samtidig må det konstateres, at skolens fremtidige skæbne er uvis. Ingen aner i dag, hvad der kan ske efter 1985, men under alle omstændigheder vil den jubilerende folkeskole bestå de kommende år.