Købstadsjubilæet i 1942. Historisk Kalender, juli 1992

I 1942 havde Horsens 500 års købstadsjubilæum. Dette blev fejret med megen festivitas. Hele sommeren var der forskellige arrangementer i form af gymnastikstævner, koncerter, afsløring af nogle af byens kendte skulpturer, gudstjenester i Vor Frelser kirke med mange prominente gæster og meget andet.

Byens købstadsrettigheder blev udsted i 1442 af Christoffer af Bayern i et “åbent brev”, hvorved han gjorde vitterlig, at han havde “taghit oc vntfongit ælschelighe burghemestere, radhmen, burghere, oc gantze menighet, som bygge oc boo i wor køpstædh Horsnes oc alle therres thiænere hion oc gotz vdi wor konunglighe wærn, ffridh oc berscherminge”, og samtidig stadfæstede han byens privilegier.

Billedet viser en af gratulanterne fra Horsens Turistforening, der over for borgmesteren og byråd oplæser byens købstadspriviliger i en lidt ændret form.

Det lille billede stammer fra indvielsen af “Kalven” foran Horsens Rådhus, hvor borgmester Juliussen holder tale ved afsløringen den 15. juni 1942.

05. juli 1892:

Ved den nu afsluttede Landsbrugsudstilling i Christiania uddeltes der for apparater til mejeribrug 3 store sølvmedaljer – 1. præmie – som alle tilkendtes fabrikant Paasch af Horsens for den af ham udstillede samling af mejeriapparater.

01. juli 1912:

Horsens Landbrugsforenings 50 – års jubilæum fejredes med et stort dyreskue, der får besøg af ca. 10.000 mennesker.

02. juli 1942:

Et mindesmærkes for “de Haasens Hejstfolk” afsløret i Musikskoven ved Bygholm i anledning af, at det er 100 år siden det Slesvigske Kyrasserregiment forlod Horsens. Kyrasserregimentet var udstationeret i Horsens fra 1724 til 1842.

01. juli 1952:

Horsens Venstreblad er gået ind. Avisen begyndte i 1912 som tale for Det Radikale Venstre.