Krokodillen

Del af originalartikel fra Persillekræmmeren nr. 17 2004

”Krokodillen” i Stensballe. Postkort fra 1900.

I 1868 flyttede enkefru Jensen til Horsens, og huset ophørte med at være fæste. Det blev købt af snedker Grünau, der samtidig overtog beværtningen. Snedkerværkstedet blev nu inddraget til restaurant, en træpavillon blev tilbygget, og haven lagt om. Det hele fik et restaurationsmæssigt præg. I begyndelsen kaldes stedet ”Grünaus have”, men snart skiftede navnet i folkemunde til ”Krokodillen”, fordi husets træværk var pyntet med udskårne hoveder af krokodiller.

I 1898 blev restauranten solgt til Jens Vilhelm Edelmann, og efter hans død i 1928 overtog hans datter Vilhelmine Edelmann stedet, som hun drev indtil sin død i 1949. I 1928 blev ”Krokodillen” i Stensballe udvidet med den nedrevne pavillon fra Elbækskov. ”Krokodillen” blev nedrevet omkring 1975.