Metodistmenigheden i Horsens

Metodistkirken opstod som en protestantisk trosretning i 1700-tallets England. Medlemmerne søgte at leve et disciplineret og metodisk trosliv, deraf navnet metodist. Metodistkirken blev anerkendt som trossamfund i Danmark i 1865.

I begyndelsen af 1878 begyndte prædikanten i Hornsyld-menigheden at holde møder hos private i Horsens på Grønland 2 og 48. Pladsen blev dog hurtigt for trang og i november 1878 blev førstesalen på Nørregade 16 lejet til missionssal. Efter ca. et år opstod der igen pladsmangel og møderne blev holdt forskellige steder i byen.

I 1881 blev menigheden i Horsens en selvstændig menighed med 19 medlemmer og egen præst. Indtil da hørte medlemmer fra Horsens ind under menigheden i Hornsyld.

I 1882 blev Vimmelskaftet 8 indrettet med missionssal i stueplan og præstebolig på 1. sal.

I 1906 blev menighedens kirke i Houmannsgade 41 indviet, kaldet Getsemanekirken, efter den have, hvor Jesus bad inden korsfæstelsen. På samme tid var menigheden på ca. 200 medlemmer. Fra starten oprettede menigheden en søndagsskole, der hurtigt fik ca. 200 børn som medlemmer.

I 1889 blev den Evangeliske Afholdsforening oprettet og i 1892 en ungdomsforening. Menigheden ophørte juni 2006.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Læs mere

Byarkivets Arkivfond A-871

Vejvisere

46.4 Horsens Historisk Kalender 2004