Militærøvelse 1904. Historisk kalender, oktober 1992

Fra den 29/9 1904  til den 5/10 1904 blev der afholdt en stor militærøvelse i Horsens og omegn – en såkaldt kantonnements øvelse – dvs. en indkvarteringsøvelse, hvor soldaterne blev privat indkvarterret i forbindelse med kampene.

En ukendt fotograf tog en række billeder af denne begivehed, som blev overværet af kronprins Frederik (d. VIII) og prins Christian (d. X) Tropperne blev flyttet rundt i området mellem Vejle og Horsens, og hver aften måtte skiftende sogne forestå indkvartering af styrkerne. Horsens fik del i øvelsen de sidste dage, hvor også de to prinser overværede kampene og den afsluttende tropperevy vest for byen.

De danske tropper spillede henholdsvis tyskere og danskere, og på billedet ser man “tyskernes” hestetrukne kanoner på vej gennem Sønderbrogade udfor Skt. Helenesvejs udmundning ved det gavlvendte hus til venstre i billedet. Dernæst følger Sønderbrogade 7 med bager Gottliebs forretning, Sønderbrogade 9 med træskomand H.J. Skov og i nr. 11 findes W. Andersens Maskinfabrik og Jørgensens trikotagehandel. Som det fremgår af det lille billede er husrækken stort set uforandret.

I forbindelse med militærøvelsen havde man indrettet feltlazaret i nogle barakker ved Kildegade skole.

08. oktober 1892:

Bliv fra kastanietræerne. Et par smådrenge, der havde kastet sten og træstykker op i kastanietræerne på Allégade for at få de smukke brune frugter til at falde ned, modtog herfor en alvorlig advarsel i politiretten.

14. oktober 1912:

I lørdags indviedes frk. Birgitte Kraghs stiftelse under overværelse af en række indbudte personer heriblandt slagtermester Kraul som repræsentant for familien. Man beså bygningerne tegnet af arkitekt Norn. Den bestod på 1. sal af 8 2-værelses lejligheder, på 2. sal af 8 enkeltværelser og i tagetagen 2 enkelteværelser.

26. oktober 1942:

Der er idag rejsegilde på Egebjerg centralskole.

01. oktober 1952:

Horsensianerne tager kaffens frigivelse med ro. Ingen run på forretningerne, men glæden over den frie kaffe vil give sig udtryk i store kaffemik.