N. Jessen

N. Jessen (Smed, f. 07.09.1870 – d.)

Medlem af den socialdemokratiske gruppe, Smed N. Jessen, er født den 7. september 1870 i Vejlby ved Fredericia; er på 7. år medlem af Hjælpekassens Bestyrelse, og indvalgtes i Byrådet i marts 1913. Hr. Jessen er den personificerede smedetype, som ved sin djærve og bestemte optræden altid kan vinde respekt og tillid, og han vil sikkert blive en af rådets dygtigste arbejderrepræsentanter. Hr. Jessen har i 8 år været formand for Smed- og Maskinarbejdernes Fagforening og leddet denne forening med en overlegen dygtighed, som har vundet megen anerkendelse i fagforeningskredse; er medlem af Forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek