Franz v. Jessen

Franz von Jessen (Redaktør, f. 18.04.1870 – d. 31.03.1949)

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Født 1870, død 1949. Søn af branddirektør og forhenværende kavalleriofficer Carl Frederik Reinhold von Jessen og Frederikke Louise Leth (1834-1916).

I december 1890 blev han tilbudt stillingen som Aarhus Stiftstidendes redaktionssekretær og i februar 1891 tiltrådte han stillingen, som han blev i i 2 år. Helt slap han dog ikke bladet, for i de efterfølgende år var han lejlighedsvis medarbejder både fra udlandet og fra København. Også Nationaltidende modtog flittigt artikler fra ham.

I 1894 arbejde Franz von Jessen i en kortere periode for Illustreret Tidende, hvor han havde udenrigsstoffet som speciale.

I løbet af sit liv var Franz von Jessen på en imponerende række korrespondentrejser. Bl.a. var han i 1896 i Frankrig i anledning af zar Nikolaj II’s besøg; i 1898 besøgte han Mecklenburg hvor prinsesse Alexandrine var blevet formælet med prins Christian (senere Christian X); i 1900 var han i USA og Vestindien; i 1903 havde han en samtale med kong Alexander i forbindelse med oprøret i Makedonien og kongemordet i Serbien; og i 1904-5 følger Franz von Jessen den russisk-japanske krig på nærmeste hold; og i 1905 var han eneste journalist til stede til at skrive om den nordiske unionskrise.

Franz von Jessen forsøgte sig også som redaktør, bl.a. med dagbladet “Riget” der dog ikke overlevede længe. Efter dette forsøg blev han tilknyttet Berlingske Tidende, hvorfra han blev sendt til Paris ved krigsudbruddet i 1914. Det blev hans hjem de næste 16 år, hvor han udover at skrive til Berlingske Tidende også skrev til verdensbladet “Le Temp”.

I 1930 vendte Franz von Jessen atter tilbage til Danmark, hvor han igen blev tilknyttet Nationaltidende.

Læs mere:

99.4 Jessen, Franz von : Franz v. Jessen : horsensdreng : verdensmand / Helge Jensen (f. 1910) / tegninger af Herluf Vallentin Petersen. – Horsens Bogtrykkeri, 1972. – 132 sider

40.4 Egne jeg saa / Franz v. Jessen. – 2. oplag. – Kbh. : Gyldendal, 1909. – 242 sider

Se Franz von Jessen: Mit livs egne, hændelser, Mennesker I-V samt register