Niels Kallesen Høegh (Høg) f.1601 – d.16.april 1678

Høegh`erne stammede fra Sønderjylland, i 1543 levede der i Rands, Burkal sogn, en mand ved navn Calle Hoegh (navnet staves forskelligt i de forskellige kilder) som efter en jordebog var ansat til 14 mark i skat, højest af alle skatteydere i Rands, som jordebogen nævner. Han må derfor have haft en temmelig stor gård i landsbyen.

En søn ved navn Callis Hoegh flyttede til landsbyen Øbening i nærheden af Åbenrå, i 1601 boede der i denne landsby en mand ved navn Calle Hoegh, som med al sandsynlighed er forannævntes søn og sønnesøn af Calle Hoegh i Rands. Faderen har sikkert været velstående, så han har været i stand til at give sin søn en god skolegang og dannelse.

Sønnen der hed Niels Kallesen Høegh, flyttede på et tidspunkt til Horsens, hvor han 1630 blev slotsskriver på Stjernholm slot, hvorledes han er kommet fra Øbening i Sønderjylland til Horsens og blevet slotsskriver er ubekendt.

I 16 år var Niels Kallesen Høegh slotsskriver her fra 1630 – 46. De første 12 år, under lensmanden Tønne Friis til Hasselager, derefter i 4 år under lensmand Erik Krabbe. Under svenskekrigen 1644 – 45 led slottet betydelige skade. Af en samtidig synsforretning fremgår det at slottet var voldsomt ramponeret: døre og porte ituslåede eller brændte, lofter og gulve i flere værelser var ødelagte, vinduer var ødelagte. Alt jern, metaller og tømmer havde fjenden taget.

I 1646 fik Stjernholm Laurits Ulfeldt som lensmand, og Niels Kallesen Høegh opgav nu sin stilling på Stjernholm slot, idet Chr. d. IV havde givet ham privilegium som gæstgiver i Horsens, gæstgiveriet lå i Nørregade, hans gæstgiveri har sikkert givet ham gode indtægter så han blev en velhavende og anset mand, som i 1648 blev rådmand i Horsens, stillingen var ulønnet, men den gav magt og indflydelse, og var derfor eftertragtet. Han var som rådmand med råd og borgmestre med til at underskrive hyldningen af Frederik d. III i 1648.

Niels Kallesen Høegh var 1640 blevet gift med sognepræst i Horsens, magister Hans Knudsen`s datter Maren, i deres ægteskab var der 2 døtre Barbara og Anna. Niels Kallesen Høegh døde d. 16. april 1678 i Horsens.

Kilder:

Horsens Folkeblad, d. 21 februar 1969, Spandet, N.C.: Statsminister Ove Høegh – Guldberg  – og hans fædrende slægt.

Wolf, Otto: Høgerne, Statsminister Høegh – Guldbergs Forfædre, s. 51 – 62.

2 thoughts on “Niels Kallesen Høegh (Høg) f.1601 – d.16.april 1678

Der kan ikke kommenteres.