Otto Ramskov d. 1999

af Lars Bo Larsen

Slagtermester Otto Ramskov var en af sit fags fornemste repræsentanter. Ikke alene drev han sammen med sin hustru en velestimeret forretning, men han gjorde desuden en betydelig indsat for slagterfaget. Forretningen i Stefansgade 31 drev han i 38 år.

På møder og generalforsamlinger i Horsens Slagtermesterforening prægede han drøftelserne i en positiv ånd, og samtidig blev han kendt som et festligt menneske. Hans store fritidsinteresse var sangen, og han var i en lang årrække den førende tenor i Håndværkerforeningens sangkor.

Da han solgte sin forretning blev han ansat som pladsmand i svigersønnen Preben Jensens tømmerhandel, på den måde kom han forsat i kontakt med mange mennesker, og også i den branche blev han en populær skikkelse.

Byarkivet, B4686. Foto af detagere ved Håndværkerforeningens laugsfest d. 18/10 – 1952. Otto Ramskov, forreste række, yderst til højre.

Kilde: 

Horsens Folkeblad d. 9. december 1999.