P. Jessen

P. Jessen (Købmand, f. 04.06.1862 – d. 09.01.1928)

Købmand P. Jessen er født i Gansager i Sønderjylland den 4. juni 1862 og har været medlem af Byrådet siden Overretssagfører Plenges afgang for 2 år siden; er medlem af Højres gruppe; har været borger i Horsens i 22 år og har stadig haft sin forretning samme sted på Torvet 5, hvor den endnu findes. Hr. Jessen har ved sin stilfærdige og noble færd vundet agtelse og anseelse ikke alene blandt sine partifæller, men også blandt sine øvrige medborgere, og selv om han ikke hører til Rådets store taler, så får man dog indtrykket af, at han altid har sat sig grundigt ind i sagerne, når han en enkelt gang tager ordet for at klarlægge sit synspunkt; er bl.a. medlem af Håndværker- og Industriforeningens og Sønderjydsk Forenings bestyrelser.

Horsens Avis den 10. januar 1928

Min kære mand, vor kære far, Købmand / P. Jessen / døde i dag / torsdag den 9. januar 1928 / Karen Jessen / Hans, Johannes og Harald / Begravelsen bekendtgøres senere.

Horsens Avis den 10. januar 1928

Dødsfald

En af Horsens gode og mest kendte og afholdte borgere, Købmand P. Jessen er i aftes afgået ved døden i Hellevad i Sønderjylland, hvor han opholdt sig på et besøg i sin fædrene gård, der nu ejedes af en søster. Dødsårsagen var et hjerteslag. Med vemod vil Købmand Jessens mange venner modtage efterretningen om hans pludselig og uventede død. Det er ikke mange dage siden, han aflagde os en lille visit, og hvor vi, livligt interesseret i dagens spørgsmål, som Jessen var, fik en passiar om et og andet og lidet anede. At det blev sidste gang, før døden indhentede ham.

Jessen var født i Hellevad i Sønderjylland, den 4. juni 1862.

Han slog ind på mejerifaget og var i flere år mejeribestyrer ved Tvindstrup Mejeri og kom derfra til Horsens i 1892, hvor han på torvet 2 sammen med Købmand B. Eefsen påbegyndte en forretning i smør og mejeriartikler.

Efter 17 ½ års forløb deltes forretningen i 1909 og Jessen overtog smør- og oste afdelingen alene og har senere fortsat den både som detail- og en gros forretning med eksport af ost.

Jessen var typen på den solide købmand, der altid satte tæring efter næring og som ved dygtighed og sparsommelighed i årenes løb oparbejdede en stor og solid forretning.

Ved siden deraf var Jessen interesseret i kommunale og politiske spørgsmål. Først og fremmest havde den sønderjyske sag hans store interesse, indtil for nylig var han medlem af Sønderjysk Forenings Bestyrelse, et hverv han havde beklædt i en lang årrække. Men også i

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Det politiske arbejde tog han del og hans interesse for den konservative sag var usvækket gennem årene. Han sad i Byrådet i to perioder og udførte her et solidt arbejde. Han var bl.a. Formand for Sygehusudvalget. I flere år var han desuden medlem af Horsens konservative vælgerforenings Bestyrelse.

Brat og uventet kom budskabet om Købmand P. Jessens død, så brat, at end ikke hans allernærmeste, hans hustru og børn fik taget afsked med ham.

Mærkeligt nok døde han ved sin fædrene gård, dernede i den landsdel, som han elskede og stadig vendte tilbage til, når lejlighed gaves. Men her i Buen, hvor han lagde sit livs gerning, vil navnet P. Jessen længe blive bevaret, ikke alene af dem, der gennem årene er kommet i det hyggelig og gæstfrie hjem, men af alle, der lærte at sætte pris på Købmand Jessens mange gode menneskelige egenskaber.

Foruden sin hustru efterlader afdøde sig 3 voksne sønner, hvoraf den ældste fører forretningen videre.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek