Jørgen Jespersen

Jørgen Jespersen (Statsaut. Revisor, f. – d)

1945 22.01: Det vedtoges at foreslå generalforsamlingen at vælge firmaet C. Jespersen, København, statsautoriserede revisorer som revisor og statsaut.

Revisor Jørgen Jespersen, Horsens, som suppleant, idet sidstnævnte er indtrådt som medindehaver af revisionsfirmaets Horsens-afdeling

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek