Pengeombytningen. Historisk Kalender, juli 1995

For at forhindre at der kom alvorlige forstyrelser i den danske økonomi vedtog regeringen søndag den 22. juli 1945, at der dagen efter skulle ske en formueopgørelse og en pengeombytning samt en kontrol med alle ihændehaverpapirer og indestående i banker og sparekasser.

Hensigten med hele aktionen var at annullere de mange pengesedler som tyskerne havde taget med ud af landet samt at rense ud i den af værnemagernes og sortbørshandlernes “sorte” penge og krigsfortjenster, som ikke var opført på deres selvangivelse.

Allerede mandag morgen kl. 8 lukkede Horsens pengeinstitutter op for de mange mennesker, der stod i kø for at få deres del af de 17 mill. kr. i nye pengesedler, som var sendt fra Nationalbanken til Horsens.

I dagene efter den 23. juli holdt pengeinstitutterne åbent fra kl. 18 – 20, og det er fra en af disse lange sommerdage at billedet af køen foran Horsens Bank stammer. Banken lå på det vestlige hjørne af Søndergade og Graven. Det lille billede viser bankens ekspeditionslokale i 1928.

Horsens Bank havde også den største vekselforretning, idet 7,2 mill. blev vekslet her mod 4,6 mill. i Handelsbanken, 1,9 mill. i Landbobanken, 1,7 mill. i Spare – og Laanekassen for Horsens By og omegn, 1,5 mill. i Provinsbanken, 1,4 mill. i Landbosparekassen og 1,2 mill. i Bjerre og Hatting m.fl. Herreders Spare – og Laanekasse. Det blev derfor nødvendigt at rekvirere flere sedler end beregnet i Nationalbanken.

 

01. juli 1895:

Bekjendtgjørelse: Ifølge lov om Tilsyn med Plejebørn af 1. Marts dette Aar maa Ingen mod Betaling modtage eller have noget Barn under 14 Aar hos sig som Plejebarn uden dertil for hvert enkelt saadant barn at have erholdt Byraadets Tilladelse.

05. juli 1915:

Mod mygstik, der jo som oftest foraarsager et ikke ringe Skaar i vor umiddelbare Glæde over Naturen, tilraader læge Bøcher at bade huden med Mentholsprit eller Salmiakspiritus.

31. juli 1935:

Politiet har anholdt en tidligere straffet Person, der havde stjaalet et Jakkesæt og pantsat det. Han er nu indsat i Arresten.

05. juli 1945:

Inden længe gaar Haandværkerne i gang med at udslette de Spor, som Tyskerne har efterladt sig paa Vægge og Lofter i de forskellige Skolebygninger. Med en enkelt Undtagelse har vægdekorationerne været af meget dilettantisk Karakter.

07. juli 1955:

1000 Horsensbørn i 1. Skoleklasse skal nu vakcineres. 2. Omgang af Polio – Vakcinationskampagnen indledes i dag.

02. juli 1975:

I denne uge STRIP – Tease onsdag – fredag – lørdag med JAMAICA – PIGEN. Åben fra 22.00 til 05.00. Entre kr. 10.00. Den Blå Fugl, Søndergade 13.

04. juli 1975:

Børnetilskud er bortfaldet for 1386 unge i Horsens. De 16 – 17 årige får fra 1. juli ikke mere børnetilskud. Omkring 700 vil i stedet kunne få den særlige ungdomsydelse.

 

 

 

2 thoughts on “Pengeombytningen. Historisk Kalender, juli 1995

  1. god artikel, der afslører et af sporene fra 2. verdenskrig, nemlig sortbørshajerne.

    Karen Kjølhede

Der kan ikke kommenteres.