Sehestedvej

Opkaldt efter Hannibal Sehested, statsmand og statholder i Norge. Rigskansler. Levede fra 1609 til 1666.

Hannibal Sehested (1609-1699), statsmand. Han var gift med Christian IV´s datter Christiane, blev rigsråd, sendemand til Spanien og i 1642 statholder i Norge. Her viste Sehested sine evner for administration og sin rigdom på ideer, der dog syntes at være noget forud for sin tid. Han ophjalp næringslivet og reformerede skatte- og forsvarsvæsenet. Senere blev Sehested rigsskatmester i Danmark og medlem af statskollegiet. Hans indflydelse kom i længden ikke til at svare til hans evner.