Ulfeldtsvej

Corfitz Ulfeldt (1606-1664), statsmand. Født højadelig, og hans vindende fremtræden, dygtige udnyttelse af medfødte evner og store ærgerrighed bragte ham hurtigt frem i embedskarrieren. Denne fremmedes yderligere ved, at han i 1636 blev gift med Christian IV´s datter Eleonora Christine. I 1643 blev Ulfeldt udnævnt til rigshofmester, men hans indflydelse på udenrigspolitikken var desværre yderst uheldig. Senere begik han landsforræderivirksomhed, og i 1663 fradømtes han ved højesteret ære, liv og gods. Henrettelsen (in effigie) blev udført på et træbillede fyldt med indvolde. Derefter var han fredløs på flugt i Europa. Han døde på en båd på Rhinen, og hans begravelsessted er ukendt. Frederik III lod rejse en skamstøtte (modsat et mindesmærke) over ham på Gråbrødretorv, hvor hans gård lå.