Selskabet De danske Vaabenbrødre for Horsens og omegn

Den sidste parade ved Krigsmindemærket på Nordre Kirkegård for Vaabenbrødre i Horsens inden overgangen til Forsvarsbrødre af 1875. B4785

Selskabet De danske Våbenbrødre for Horsens og Omegn blev stiftet 31. oktober 1859. Alle der havde deltaget i forsvaret af Danmark under krigen 1848-1850 kunne blive medlem. Deltagere i krigen i 1864 blev senere også optaget.

Foreningen, der fra starten havde 80 medlemmer, fik navnet Filialafdelingen af Selskabet ”De danske Våbenbrødre” i Horsens, og var en afdeling af det københavnske selskab De danske Våbenbrødre. Formålet var at mindes krigene og arbejde til gavn for selskabets medlemmer ved oprettelse af en hjælpe-, syge- og begravelseskasse.

Året efter stiftelsen, i oktober 1860, blev Horsens-afdelingen uenig med hovedselskabet i København om kassebeholdningen. Foreningen løsrev sig og dannede det uafhængige Selskabet De danske Våbenbrødre for Horsens og Omegn. En afdeling, af den oprindelige forening, fortsatte med navnet De danske Våbenbrødres Afdeling i Horsens. De to foreninger holdt dog fælles arrangementer, bl.a. foredrag og skydekonkurrencer.

Efter en langsom formindskelse af foreningernes medlemstal, døde den sidste våbenbroder i Horsens i 1938. Fanen blev afleveret til Museet på Koldinghus og selskabets arkivalier og formue blev overdraget til De danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Fotoet forestiller den sidste parade ved Krigsmindemærket på Nordre Kirkegård, Kildegade for Vaabenbrødre i Horsens inden overgangen til Forsvarsbrødre af 1875. Fra venstre ses David Jensen, Braa, Kristiansen, Brodersen og Carl Jensen, samt to unavngivne personer (fotograf Hansen og Bryde, Horsens). B4785

Læs mere:

Byarkivets arkivfond A-437 og A-619

Horsens Avis 1859-1861

65.0164 Horsens, Horsens Vejviser, 1897 og 1917