Skipperkassen af 1802

I 1801 besluttede en forsamling på 44 mænd fra Horsens at oprette en hjælpekasse, hvis formål skulle være at yde bistand til værdigt trængende sømænd, sømandsenker og deres børn. Hjælpekassen kom til at hedde Skipperlaugets Fattigkasse, i daglig tale Skipperkassen, og den blev stiftet i 1802.

Som medlem kunne optages styrmænd, matroser, søfarende med bopæl i eller med hjemhørende skibe i Horsens. Ud over dette kunne man også søge optagelse, hvis man var næringsdrivende i byen. Hertil skulle man dog opnå 2/3 flertal på den næstkommende generalforsamling.

Kassens midler blev efter ansøgning fordelt en gang om året i januar, men i særlig påtrængende tilfælde var det muligt at søge om undtagelse fra reglen og derved opnå en kontant udbetaling med det samme.

De enkelte medlemmers bidrag til kassen var forskellige alt efter, om man var beskæftiget indenfor skibsfart eller ej, og for de søfarende gjaldt at jo længere deres sørejser varede, jo mere skulle de bidrage til kassen. Senere ændres vedtægterne dog, så alle der kunne betale kontingent havde mulighed for at blive optaget med 2/3 flertal, samt anbefalinger fra mindst to medlemmer.

Antallet af medlemmer har de sidste 20 år ligget stabilt på ca. 350. I vore dage mødes de en gang årligt til generalforsamling med efterfølgende spisning. Her har menuen siden 1977 stået på kogt torsk og ostesnitter. Skipperkassen har dog stadig form af en hjælpekasse og udbetaler en gang årligt et beløb til udvalgte medlemmer eller tidligere medlemmers enker.

Original artikel af Anne Sofie Krogh.

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1983-14

Arkivfond A-261

65.906 Henrichsen, Chr.: Skipperkassen gennem 100 år. Horsens Avis Bogtrykkeri, 1902. 22, 11 sider

38.3 Rimestad, Chr.: Gjennem storm og i magsvejr – den holdt sin kurs. Anreas Grafisk, 2002. 85 sider : ill.