Smedegade 78. Historisk Kalender, juni 1991

På billedet ses gartner Peter Thomsens forretning i Smedegade 78. I døren står Cecilie Jensen og en pige, som gik byærinder for butikken.

Inden forretningen i 1917 i Smedegade havde gartner Thomsen haft adresse mange steder i byen, blandt andet drev han i nogle år blomsterhandel i Graven 16.

Ved købet af udsalget i Smedegade bragte han imidlertid sin forretning og sit gartneri tæt sammen, idet kun Møllegade adskilte bagsiden af hans grund i Smedegade fra sydsiden af hans gartneri Østergade.

Til udbringning af varer anvendte Peter Thomsen bilen med nummeret X 1586. På billedet ses den med hans søn Valdemar som chauffør.

27. juni 1891:

Der offentligøres planer om, at etablere en ny avis i Horsens under navnet “Horsens Venstreblad”. Gruppen bag dette projekt er en række venstrefolk, der er utilfredse med Horsens Folkeblad. Avisen starter den 1. juli 1891 og bliver senere talerør for Det radikale Venstre i Horsens.

07. juni 1921:

Overretssagfører Danielsen afgår ved døden og efterlader sin formue i en fond, hvis hovedformål er at støtte forskønnelse og kunst i Horsens By.

14. juni 1931:

Ved et stort anlagt professionelt i Horsens Idrætspark vandt byens mest kendte bokser – Thyge Petersen – en kneben sejr over franskmanden Pierre Gabon.

09. juni 1941:

Horsens Turistforening udskriver en “bygavnlig konkurrence”med det hovedsigte at gøre Horsens til “Blomsternes By”