Søndergade 17 – 19 omkring 1910. Historisk kalender, juli 1991

Horsens Bank A/S er grundlagt i 1896 af forskellige fremtrædende mænd i Horsens. Aktiekapitalen var på 100.000 kr.

Banken havde til huse i Jørgensens Hotels lokaler på Søndergade 17 – 19, men efter 23 år på dette sted ønskede man at få egen ejendom. Man købte derfor Kragh og Soeles gård, Søndergade 18, som det var meningen at nedrive, så en moderne bygning kunne blive bygget på pladsen.

Der skulle dog gå en del år før byggeriet blev en realitet. Først den 24. september 1956 flyttede banken til Søndergade 18 – 20, og man bevarede navnet Horsens Bank indtil 1971, hvor man tog navnet Aktivbanken.

 

 

14. juli 1891:

I går eftermiddags udbrød der ildløs på tvangsarbejdsanstalten. Ilden optog i en betydelig mængde bark indleveret af byens garvere til bearbejdning og i 91 gulvtæpper indleveret til bankning. Ilden viste sig at være påsat af en indsat.

18. juli 1901:

Den sidste sorte i Horsens tugthus er blevet benådet og udvist. Han havde begået sin forbrydelse på St. Thomas, og Horsens tugthus har i tidens løb modtaget nogle fanger herfra, men der kommer næppe flere, hvis Danmark sælger sine vestindiske øer.

31. juli 1941:

Snart høstes Horsens – tobakken på ualmindelig lovende tobaksmark ved Sundet.Tobakshandler Leo Schultz dyrker sin egen tobak.

08. juli 1961:

Horsens Vestbaner nedlægges 1. april 1962. Selskabet gik i 1958 over til personbefordring med bus, og har siden kun benyttet banen til gods.