Sophus Attikos Theophilos Waldemar Nikolaos Luth f. 13. december 1840 – d.25. februar 1879

Født i Athen, søn af dr.theol. & phil. hofpræst A.H.F. Luth. Student Flensborg 1860. Cand. phil. 1861. Huslærer til 1866, derefter privatlærer i København. Kst. som adjunkt i Horsens 27. november 1868, adjunkt smst. 16. december 1869.

Undervisningsfag: Fransk, Historie og Engelsk. Død i Horsens 25. februar 1879 – ugift.

Kilde: Carl Th. Jørgensens udklipssamling.