Sundbroen. Historisk kalender, januar 1983

Sundbroen eller Sundvejen – den ny indfaldsvej fra øst – blev åbnet 1862. Den var en forudsætning for, at Hessellund Teglværk, anlagt 1871, kunne drives.

Efter opførelsen af den store ringovn 1905 var det et de af industrialiserede anlæg, som sammen med Bygholm Teglværk udkonkurrerede de mange små teglværker omkring byen (Hammersholm, Teglgården i Sundmarken m. fl.).

De store værker kunne brænde over 1.000.000  sten om året. Leret blev hentet på begge sider af sundet og værket anlagde sin egen bro og senere en svævebane fra udgravningerne på vestsiden.

Bag fotografen – i en lavning ovenfor kystskrænten – anlagde Horsens Kommune en cykelbane, som blev indviet den 2. august 1896. Banen blev drevet af >>DCR`s Horsensafdeling<< (Dansk Cycle Ring), men var kun i drift nogle få år.

Sølyst vedblev dog at være et populært udflugtmål, hvor gæsterne har nydt udsigten over mod teglværket.